In media verschijnt de laatste tijd veel over gebedsruimtes in openbare scholen en wij krijgen daar ook geregeld vragen over van onze leden.

Ons antwoord op de vraag of een openbare school een gebedsruimte moet inrichten: nee, dat móet niet. Dat oordeelde de Commissie gelijke behandeling in 2000 toen de kwestie speelde bij het openbare Calandlyceum Amsterdam. Maar dat het niet móet, betekent natuurlijk niet dat het niet kán. Bijvoorbeeld in de vorm van een algemene stilteruimte voor iedereen, zodat de openbare school geen voorkeur laat blijken ten opzichte van een specifieke godsdienst of levensovertuiging, wat in lijn is met actieve pluriformiteit en de kernwaarden van het openbaar onderwijs (gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting).

Ons advies is altijd: ga er in elk geval met de betrokkenen over in gesprek (waarbij het in bredere zin kan gaan over de plaats van religie in de openbare school).

Hierover hebben wij in het voorjaarsnummer van magazine Naar School dit advies gepubliceerd.

Deel dit bericht: