Kerkrade gaat in bezwaar tegen de afwijzing van de aanvraag voor een openbare middelbare school in deze Zuid-Limburgse gemeente. Dat heeft de gemeente dinsdag laten weten.

De gemeente Kerkrade wil een nieuwe openbare school voor mavo, havo en vwo. Deze school, genoemd naar de Oostenrijks-Israëlisch-joodse godsdienstfilosoof Martin Buber, zou bij een positief advies van het ministerie van OCW in augustus 2023 van start gaan. Maar de Inspectie van het Onderwijs vindt dat de school onvoldoende scoort op het onderdeel burgerschapsonderwijs. Het ministerie heeft de aanvraag daarom afgewezen.

Burgerschapsonderwijs

Onderwijswethouder Jo Schlangen kan zich niet vinden in het oordeel van de inspectie. ‘Dat bevreemdt ons. Zeker omdat op Het Martin Buber burgerschapsonderwijs volledig centraal staat. Het wordt gezien als een van de fundamenten van dit vernieuwende onderwijs. Juist bij Het Martin Buber leer je jezelf, de ander en ieders rol in de maatschappij echt kennen.’

Ook burgemeester Petra Dassen is zeer teleurgesteld. ‘We laten het hier echter niet bij zitten,’ stelt de burgemeester. ‘Wij geloven in Het Martin Buber en gaan er alles aan doen om ervoor te zorgen dat deze school een belangrijke plek gaat innemen in onze stad. Een plek waar kinderen de kans krijgen om op te groeien tot zelfstandige jonge mensen. Mensen die met hoofd, hart en handen willen bijdragen aan de samenleving.’

De gemeente gaat in bezwaar tegen het besluit en rekent erop dat in de bezwaarprocedure de school alsnog wordt toegekend. VOS/ABB biedt hierbij ondersteuning.

Meer afwijzingen

De minister heeft naast de aanvraag voor Het Martin Buber in Kerkrade elf andere aanvragen voor nieuwe middelbare scholen afgewezen. Ook hierbij is de in de ogen van de inspectie tekortschietende kwaliteit van het burgerschapsonderwijs de voornaamste reden voor de afwijzing. Slechts twee aanvragen voor nieuwe middelbare scholen zijn door Wiersma gehonoreerd. Van de 29 aanvragen vanuit het primair onderwijs kregen er 22 groen licht.

Lees meer…

Deel dit bericht: