Certificaat van deelname beschikbaar – PO/VO

VOS/ABB verstrekt een certificaat van deelname als u bijvoorbeeld een training of cursus hebt gevolgd. Het certificaat kan als bewijs van deelname worden toegevoegd aan uw personeelsdossier. U kunt het ook gebruiken als verantwoording voor de besteding van een...

Lerarenbeurs aanvragen t/m 15 mei – PO/VO

Leraren die een opleiding willen volgen aan een hogeschool of universiteit, kunnen ook in het schooljaar 2024-2025 een lerarenbeurs krijgen. Het ministerie van OCW meldt dat daar dan € 65 miljoen voor beschikbaar is (€ 2 miljoen meer dan in het huidige schooljaar)....

Onderwijs kent gunstige arbeidsvoorwaarden – PO/VO

De primaire arbeidsvoorwaarden in het onderwijs zijn grotendeels marktconform en de secundaire arbeidsvoorwaarden zijn gunstig. Dat laatste geldt met name voor vakantie-uren, verlofregelingen en opleidingsfaciliteiten. Dat melden de onderwijsministers op basis van het...

Subsidie voor omscholing tot leraar – PO/VO

De Subsidieregeling Onderwijspersoneel Opleiding tot Leraar (SOOL) geldt nu niet meer alleen voor het primair onderwijs, maar ook voor het voortgezet onderwijs. Het doel van deze regeling is om ervoor te zorgen dat meer onderwijsondersteunende personeelsleden de...

Lerarenbeurs verlengd t/m 2027-2028 – PO/VO

Het blijft (zeer waarschijnlijk) tot en met het schooljaar 2027-2028 mogelijk om een Lerarenbeurs aan te vragen. Dat blijkt uit deze conceptregeling die onderwijsminister Dennis Wiersma naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. In de conceptregeling staat dat voor het...