‘Baanzekerheid in basisonderwijs trekt pabo-studenten’

‘Het lerarentekort heeft een aanzuigende werking op pabo’s. Vooral deeltijdopleidingen, waarmee studenten versneld kunnen afstuderen, zijn in trek.’ Dat meldt de Volkskrant op basis van cijfers van de Vereniging Hogescholen en een rondgang langs de pabo’s.

De krant meldt dat het aantal deeltijd-pabo’ers ten opzichte van vorig jaar met 50 procent is gestegen. Het totale aantal inschrijvingen op de pabo’s nam met 15 procent toe, zo blijkt volgens de krant uit cijfers van de Vereniging Hogescholen.

‘De aanhoudende onvrede in het basisonderwijs lijkt nieuwe studenten er niet van te weerhouden voor het vak te kiezen. Integendeel’, aldus de Volkskrant. Volgens Janneke Waelen, teamleider van de deeltijdopleiding aan de Marnix Academie in Utrecht, kiezen meer jongeren voor de pabo vanwege de baanzekerheid in het basisonderwijs.

De Vereniging Hogescholen relativeert de positieve cijfers. Sommige studenten schrijven zich in voor meerdere studies of kunnen om een andere reden niet aan de opleiding beginnen. Vorig jaar steeg het aantal aanmeldingen rond deze tijd van het jaar ook met 15 procent, maar groeiden de pabo’s uiteindelijk met 2,2 procent.

Lees meer…

Stijgers en dalers

Eerder deze maand kwam de Vereniging Hogescholen met cijfers waaruit bleek dat de instroom van nieuwe pabo’ers vorig jaar nogal wisselde. Zo steeg het aantal inschrijvingen aan de Hogeschool iPabo Amsterdam Alkmaar met 33 procent (60 studenten meer) en daalde het aantal studenten aan de Marnix Academie in Utrecht met ruim 20 procent (75 minder).

Lees meer…

Schooladvies beïnvloed door opleiding ouders

Kinderen van hoogopgeleide ouders krijgen vaker een hoger schooladvies dan kinderen met dezelfde Cito-score van wie de ouders lager opgeleid zijn. Ze beginnen ook vaker op een hoger brugklasniveau en bereiken vaker een hoog onderwijsniveau, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De verschillen zijn vooral groot bij kinderen met een Cito-score tussen 537 en 544, die past bij een advies voor havo of havo/vwo. Ongeveer de helft van de kinderen van laag- en middelbaar opgeleide ouders met deze score kreeg minstens havo-advies. Van de kinderen uit hoogopgeleide gezinnen kregen bijna zeven op de tien dit advies.

Het CBS heeft niet onderzocht waarom kinderen met zelfde Cito-scores verschillende schooladviezen krijgen.

Lees meer…

Opleiding bètaleraren moet op de schop

Onderwijsinstellingen en bedrijfsleven moeten in de toekomst gezamenlijk bètaleraren gaan opleiden. Dat staat in het plan Circulaire carrières op een grenzeloze arbeidsmarkt dat op verzoek van minister Jet Bussemaker van OCW en haar collega Henk Kamp van Economische Zaken is opgesteld.

In de toekomst zou er een Academie Leraren Bètatechniek moeten zijn, waar op basis van individuele talenten, kennis en ervaringen maatwerkmodules worden aangeboden aan leraren. Deze academie voor leraren in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs zou moeten worden opgezet door onderwijsinstellingen en bedrijven.

‘Integraal onderdeel van de modules is learning on the job: het geleerde wordt direct toegepast in de praktijk en vraagstukken uit de  praktijk worden behandeld in de modules’, zo staat in het plan. Via modules zou een (uitbreiding van een) bevoegdheid behaald kunnen worden.

In de toekomstige Academie Leraren Bètatechniek zouden talent en continue ontwikkeling centraal moeten staan en leraren bij hun continue ontwikkeling en ‘circulariteit in hun loopbaan’ moeten begeleiden.

Het plan is gepresenteerd tijdens de jaarconferentie van het Nationaal Techniekpact.

‘Zo hoog mogelijke opleiding niet altijd de uitkomst’

Is het nodig om kinderen altijd het hoogst mogelijke onderwijs te laten volgen? Die vraag stelt het Centraal Planbureau (CPB) in De sociale staat van Nederland 2015.

‘De opdracht aan het onderwijs om het beste uit jongeren te halen en talenten van jongeren optimaal te ontwikkelen, lijkt soms gelijkgesteld te worden aan en beperkt te worden tot het behalen van een hoog opleidingsniveau. Het beste halen uit jongeren en brede talentontwikkeling is even goed te realiseren op lager en middelbaar niveau’, zo staat in het rapport.

Een hoog onderwijsniveau is niet voor iedereen weggelegd, zo benadrukt het CPB. ‘Hoe loffelijk het streven ook is, ook een zo hoog mogelijke opleiding zal niet altijd de uitkomst zijn. Er zullen altijd jongeren zijn die bewust kiezen voor een vak of beroep waarin hun talenten tot hun recht komen en dat zij met plezier en passie uitoefenen, maar dat niet per se op het voor hen hoogst haalbare opleidingsniveau ligt.’

Het CPB stelt dat het tot de centrale opdracht van het onderwijs behoort ‘om jongeren optimaal toe te rusten en voor te bereiden op de toekomst door hen te kwalificeren, door bij te dragen aan hun persoonsvorming en hun burgerschapsvaardigheden bij te brengen’. In de context van een complexe en veranderende samenleving is dit volgens het CPB ‘geen eenvoudige opdracht’.

Download De staat van Nederland 2015.