Luis in de pels Eric van ’t Zelfde lijstduwer PvdA

Oud-directeur Eric van ’t Zelfde van openbare scholengemeenschap Hugo de Groot in Rotterdam is bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart PvdA-lijstduwer. 

Van ’t Zelfde staat bekend als de luis in de pels van het Rotterdamse voortgezet onderwijs. Hij maakte van OSG Hugo de Groot, die in Rotterdam slecht bekendstond, een florerende school met goede resultaten. Hij maakte veel vrienden, maar ook vijanden, onder andere binnen zijn bestuur en bij de gemeente Rotterdam.

Het was al bekend dat hij na zijn politieke carrière bij de SP in Schiedam, waar hij enige tijd gemeenteraadslid was, landelijke politieke aspiraties had. Hij is nu dus lijstduwer van de PvdA.

Kansenongelijkheid

Op de website van de PvdA meldt hij dat de politiek instapt omdat ‘ons onderwijs beter moet worden en omdat ons onderwijs op dit moment bijdraagt aan de kansenongelijkheid van een groot deel van de jeugd’. Dat laatste noemt hij onacceptabel.

‘De sociaaldemocratische idealen van de Partij van de Arbeid vormen voor mij de basis in mijn handelen om de jeugd gelijke kansen te garanderen’, aldus Van ’t Zelfde.

OSG Hugo de Groot

Het mag opmerkelijk worden genoemd dat hij op de PvdA-website wel meldt dat hij heeft gewerkt voor het openbare Johan de Witt College in Den Haag, maar dat hij onvermeld laat dat hij directeur was van OSG Hugo de Groot in Rotterdam.

In juni nam hij met tegenzin afscheid van OSG Hugo de Groot. Hij is nu directeur van het christelijke Lyceum Oude Hoven in Gorinchem.

Van ’t Zelfde schreef over zijn tijd bij OSG Hugo de Groot het boek Superschool.

Superschool: het verhaal van rector Eric van ’t Zelfde

Het boek Superschool van Eric van ’t Zelfde is uitgekomen. Hij is rector van de openbare scholengemeenschap Hugo de Groot in Rotterdam.

Van ’t Zelfde heeft landelijke bekendheid, omdat hij van een van de slechtste scholen van Rotterdam een superschool heeft gemaakt. De problemen die hij op zijn school tegenkwam, pakte hij op onorthodoxe wijze aan.

Tegen de wettelijke regels in verwijderde hij een aantal leerlingen, waarvoor hij zich voor de rechter moest verantwoorden. Zijn aanpak leverde gedonder op: bedreigende situaties en persoonsbewaking. Maar het had resultaat: na een aantal jaar begon zijn school op of boven het landelijke gemiddelde te scoren.

In Superschool beschrijft Eric van ’t Zelfde zijn levensgeschiedenis en vertelt hij het verhaal van zijn school en de mensen die daar rondlopen. De successen hebben een stevige prijs, die docenten volgens hem betalen, maar die Nederland en de politiek nooit zien of willen zien.

Het boek Superschool is uitgegeven door uitgeverij Prometheus | Bert Bakker.

Lees meer…

Rector slaat alarm: zonder extra geld gaat het niet!

Directeur Eric van ’t Zelfde van openbare scholengemeenschap Hugo de Groot in Rotterdam overweegt te stoppen. ‘Ik pleeg roofbouw op mijn docenten en mezelf, terwijl dat geen nut heeft als de overheid nu niet helpt’, zegt hij in het Onderwijsblad van de Algemene Onderwijsbond (AOb).

‘Wat ik wil, is niet haalbaar zonder goede docenten en ik vind dat ik als directeur de boel belazer als ik blijf’, zo citeert het Onderwijsblad hem. OSG Hugo de Groot in de wijk Charlois wist zich de afgelopen jaren te ontwikkelen van een probleemschool in een achterstandswijk tot een veilige school met goede resultaten.

Dat OSG Hugo de Groot goede resultaten boekt, komt door zijn team. ‘We hebben bovengemiddeld goede docenten, qua IQ, EQ en accu. Ik vind ze super, maar we zijn geen supermensen.’ De docenten draaien volgens Van ’t Zelfde massaal overuren, maar geld om die te betalen zegt hij niet te hebben.

Zijn mogelijke besluit om te vertrekken noemt hij triest. ‘Waarom denk je dat er haast geen rector meer te vinden is? We zijn door die lumpsumregeling geen onderwijskundig, maar financieel leider geworden, terwijl de reguliere bekostiging simpelweg niet voldoet.’

Van ’t Zelfde sloeg al eerder alarm, omdat scholen in achterstandswijken volgens hem te weinig geld krijgen. Staatssecretaris Sander Dekker van OCW vindt dat onzin. Hij wijst op het Leerplusarrangement voortgezet onderwijs, waarvoor dit jaar ruim 48 miljoen euro wordt ingezet.

‘Deze middelen worden verdeeld over ruim 250 vestigingen die 750 euro ontvangen per leerling woonachtig in een armoedeprobleemcumulatiegebied.’ Scholen ontvangen dit geld bovenop de reguliere bekostiging die volgens de staatssecretaris toereikend is om het reguliere programma te realiseren, zo schreef hij onlangs aan de Tweede Kamer.

Lees het artikel in het Onderwijsblad.

VO-raad neemt idee voor maatwerkdiploma over

Het idee voor maatwerkdiploma’s dat nu door voorzitter Paul Rosenmöller van de VO-raad in de Volkskrant wordt gebracht, is bepaald niet nieuw. Rector Eric van ’t Zelfde van openbare scholengemeenschap Hugo de Groot in Rotterdam pleit hier al lange tijd voor. Hij is er verheugd over dat de VO-raad het idee eindelijk omarmt.

Van ’t Zelfde wil al jaren gedifferentieerde diploma’s in het voortgezet onderwijs, maar wettelijk is dit nog steeds niet toegestaan. Ervan uitgaand dat het maatwerkdiploma er op afzienbare termijn komt, gaat OSG Hugo de Groot komend schooljaar gedifferentieerd te werk. Leerlingen kunnen dan op drie niveaus vakken volgen, bijvoorbeeld exacte vakken op vwo-niveau en talen op havo- of mavo-niveau, precies zoals Rosenmöller dat in het interview met de Volkskrant vertelt. ‘Het is mooi dat ons idee nu eindelijk breed wordt gedeeld, ook door Sander Dekker, zo heb ik begrepen’, zo laat Van ’t Zelfde aan VOS/ABB weten.

De Rotterdamse rector schreef in november 2014 in magazine School! over zijn idee. Hij vertelt er ook over in het kader van het innovatieproject #Onderwijs2032:

Een school waar leerlingen al vakken op verschillende niveaus kunnen volgen, is locatie Leon de Gelder van het openbare Reitdiep College in Groningen. In een artikel in Trouw vorige maand vertelde directeur Hiltje Rookmaker dat er leerlingen zijn die exacte vakken op atheneumniveau volgen en talen op havo- of vmbo-tl-niveau. ‘Er zijn niet veel leerlingen die in alle vakken even sterk zijn’, aldus Rookmaker.

Universiteiten
De koepelvereniging van de Nederlandse universiteiten VSNU zegt tegenover de NOS wel wat te zien in het idee voor maatwerkdiploma’s. De VSNU tekent daarbij wel meteen aan dat als een leerling het merendeel van de vakken op havo-niveau volgt, hij of zij onvoldoende is voorbereid op universitair onderwijs.

De NOS citeert VSNU-woordvoerder Bastiaan Verweij: ‘Neem maatschappijleer op vwo-niveau. Dat is niet alleen alleen de stof leren, maar daar wordt ook een wetenschappelijk onderzoekje gedaan. Die academische vorming, die attitude, is heel hard nodig op universiteiten.’

OSG Hugo de Groot: van slechtste naar beste school

Omroep West heeft aandacht besteed aan het succes van openbare scholengemeenschap Hugo de Groot in Rotterdam. De Haagse regio-omroep interviewde directeur Eric van ’t Zelfde, omdat die zijn onderwijscarrière in 1972 begon op het openbare Johan de Witt College in Den Haag.

De ideeën die Van ’t Zelfde op het Johan de Witt College opdeed, brengt hij nu in de praktijk op OSG Hugo de Groot op Rotterdam-Zuid. Het belangrijkste is volgens hem om het heft in eigen hand te nemen: ‘Je krijgt als school allemaal regels opgelegd, de inspectie controleert, de gemeente gaat over je gebouw en het bestuur gaat over je geld, terwijl een school zelf alle kennis in huis heeft’, aldus Van ’t Zelfde.

‘Ik heb een team van 60 docenten, dus dat is 60 keer universiteit’, vervolgt hij. Van ’t Zelfde besloot om met zijn team zelf beleid te gaan maken en alle dingen zelf te gaan beslissen. Met succes, want zijn school ontwikkelde zich van een van een slechte tot een van de beste scholen van Nederland.

Van ’t Zelfde zegt in het interview met Omroep West dat hij nog lang niet klaar is: ‘Het nieuwe doel is het opzetten van een basisschool, zodat we later geen achterstanden meer hoeven weg te werken.’

Beluister het interview

CDA-wethouder negeert openbaar gymnasium

De Rotterdamse CDA-wethouder Hugo de Jonge beweert dat er op Rotterdam-Zuid geen topscholen zijn. Hij stelt ook dat in dat deel van de stad alleen de gymnasium-afdeling van de christelijke scholengemeenschap Calvijn levensvatbaar is. Hij negeert daarmee bewust de openbare scholengemeenschap Hugo de Groot, die én een gymnasiumafdeling heeft én stevig aan de weg timmert om de beste school van Rotterdam-Zuid te worden.

In verkiezingstijd mag ook een CDA-wethouder campagne voeren voor zijn partij, maar het getuigt van weinig goede smaak om dan ook maar direct alleen het christelijk onderwijs positief in de schijnwerpers te zetten. Wat dit betreft laat deze wethouder zich kennen als een opportunistische partijpoliticus die in een recent artikel in de Rotterdamse editie van het Algemeen Dagblad verklaart dat ‘excellentie ook op Zuid thuishoort’. Hij suggereert hiermee ten onrechte dat daar nog geen excellentie is.

Rotterdam-Zuid heeft drie gymnasiumafdelingen, waarvan die van osg Hugo de Groot er één is. Maar volgens CDA-man De Jonge telt die afdeling van deze openbare school niet mee: ‘Alleen het Calvijn heeft eigenlijk een levensvatbaar gymnasium’. Verder stelt hij dat het hoog tijd is dat er op Rotterdam-Zuid twee topscholen moeten komen. Dit impliceert ten onrechte dat er nog geen topschool is.

Het is triest te moeten constateren dat De Jonge met zijn uitspraken bewust de openbare osg Hugo de Groot negeert, die stevig aan de weg timmert om in korte tijd de beste school voor voortgezet onderwijs op Rotterdam-Zuid te worden.

Lees voor meer informatie over de prestaties van osg Hugo de Groot dit artikel.

School beloont goed gedrag en inzet met zeilreis

De openbare scholengemeenschap Hugo de Groot in Rotterdam beloont twee leerlingen die zich goed gedragen en inzet tonen met een zesweekse zeilreis door het Caribisch gebied. Andere leerlingen kunnen bijvoorbeeld een boekenbon, bioscoopbon of een pet winnen.

Het nieuws over de zeilreizen als hoofdprijs voor twee leerlingen die zich goed gedragen, stond woensdag in het Algemeen Dagblad. In de krant komt directeur Eric van ’t Zelfde aan het woord. Het gaat hem niet alleen om hoge cijfers: ‘Sommige leerlingen moeten keihard knokken om een 6 te halen. Als dat vervolgens lukt, is dat net zo waardevol als een 10. We kijken ook of ze iets bijzonders hebben gedaan, bijvoorbeeld op het gebied van sport of de maatschappij.’

Het beloningssysteem is schoolbeleid geworden. ‘Daarmee zijn we de enige school in Nederland. We leven in een straffende maatschappij. Vaak ontbreken complimenten, maar een kind wil gezien worden. Belonen werkt’, zo citeert RTV Rijnmond hem.

Van ’t Zelfde zegt volgens het AD dat de investering van ‘een paar duizend euro best meevalt’ als je kijkt naar wat de school ervoor terugkrijgt. De zeilreis wordt betaald door ‘een bevriende sponsor’, zo laat Van ’t Zelfde aan VOS/ABB weten. Er wordt dus geen onderwijsgeld voor gebruikt.

De leerlingen zullen de reis maken met het Friese Masterskip Wylde Swan, dat gespecialiseerd is in zeilreizen voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs. De leerlingen volgen aan boord onderwijs.

Wat vindt u van het beloningssysteem van osg Hugo de Groot? U kunt hieronder uw reactie geven.

LEF!
Eric van ’t Zelfde werkt op donderdag 13 februari mee aan de startbijeenkomst van het project LEF! van VOS/ABB. Hij zal daar vertellen over zijn ‘superschool’ op Rotterdam-Zuid voor leerlingen van twee tot achttien jaar. Deze school krijgt de naam BOOR-campus (waarbij BOOR staat voor bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam). Medio maart komt er een persmoment waarop deze school officieel wordt gepresenteerd.

U kunt de startbijeenkomst van LEF! op 13 februari in Amersfoort bijwonen. Voor VOS/ABB-leden is dit gratis, niet-leden betalen slechts 100 euro per persoon (btw-vrij). Lees meer…