Hoeveel scholen deden mee aan Paarse Vrijdag? – PO/VO

Het COC meldt dat bijna 3.000 scholen hebben meegedaan aan Paarse Vrijdag. De NOS benaderde 650 middelbare scholen met de vraag of ze eraan mee zouden doen en 118 reageerden daar positief op. Paarse Vrijdag is de jaarlijkse dag waarop personeel van scholen en...

Niet-heteroseksuele leerlingen minder gelukkig – PO/VO

Lesbische, homoseksuele en biseksuele leerlingen tussen de 11 en 16 jaar ervaren in hun leven meer welzijns- en leefstijlproblemen dan heteroseksuele jongeren. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) spelen ervaringen op school en de gezinssituatie hierbij...