Verdubbeling aantal particuliere schooltjes – PO/VO

In vijf jaar tijd is het aantal particuliere schooltjes verdubbeld. Dat meldt het AD op basis van informatie van de Inspectie van het Onderwijs. In 2018 waren in Nederland 58 particuliere basisscholen en 10 particuliere middelbare scholen. Nu zijn dat er volgens...

Minister wil meer grip op particuliere scholen – PO/VO

Onderwijsminister Dennis Wiersma werkt aan een wetsvoorstel om de stichtingsprocedure voor particuliere scholen gelijk te trekken met de procedure die geldt voor scholen met rijksbekostiging. Hij verwacht het wetsvoorstel medio volgend jaar te kunnen indienen, staat...

Publiek geld mag niet naar particuliere scholen – PO/VO

Het is wettelijk verboden om geld voor publiek bekostigd onderwijs over te hevelen naar particuliere scholen. Dat benadrukt onderwijsminister Arie Slob in antwoord op vragen uit de Tweede Kamer. Slob reageerde op de vraag of het bekend is hoeveel leerlingen op dit...