Geen leraar? Online tools als noodoplossing – VO

De Vlaamse krant De Standaard schrijft over middelbare scholen die vanwege het lerarentekort experimenteren met online tools en digitale platforms. ‘Het is een zwaktebod, maar ik heb niemand anders’, zegt algemeen directeur Kurt Gommers van Zavo, een...

Relatief weinig nieuwe vacatures in pedagogische sector – PO/VO

Het aantal ontstane vacatures in de pedagogische sector groeide in 2022 met 5.700 ten opzichte van het jaar daarvoor tot 77.800. Deze groei is minder groot dan in andere sectoren. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het CBS meldt...

Meer werken oké, maar dan wel meer geld – PO/VO

Eén op de drie werkenden in Nederland wil meer uren werken als daar een hogere beloning tegenover staat. Mensen willen ook meer uren werken als hun werk leuker zou zijn, als thuiswerken makkelijker kan en als er minder zorg voor kinderen zou zijn. Eén op de tien is...

Subsidie Regionale Aanpak Personeelstekort verlengd – PO/VO

De subsidieregeling Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP) is met vijf maanden verlengd. Bestaande RAP-regio’s kunnen tot en met 31 mei subsidie aanvragen. Schoolbesturen en lerarenopleidingen hebben 72 RAP-regio’s gevormd om gezamenlijk de personeelstekorten in het...

Hoe kunt u leraren meer uren laten werken? – PO

Op 17 mei is er een workshop over de mogelijkheden om leraren meer uren te laten werken. Deze workshop voor schoolbestuurders, directeuren en HRM’ers wordt verzorgd door stichting Het Potentieel Pakken (HPP). De workshop staat in het teken van het...