CPB voorziet sterke toename werkgelegenheid onderwijs – PO/VO

De plannen in het coalitieakkoord leiden tot een sterke toename van de werkgelegenheid in het onderwijs en andere delen van de publieke sector. Het is echter maar de vraag of de plannen uitvoerbaar zijn, meldt het Centraal Planbureau (CPB). De nieuwe coalitie van VVD,...

Komend kabinet moet blijven focussen op lerarentekort – PO/VO

Het volgende kabinet moet onverminderd aandacht hebben voor het lerarentekort. Dat is de strekking van een brief aan de Tweede Kamer van de demissionaire onderwijsministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob. In hun brief wijzen ze erop dat de voorspelde tekorten nu...

NPO: handreiking inzet extra personeel – PO/VO

Als uw organisatie lid is van VOS/ABB, kunt u een handreiking downloaden over de inzet van extra personeel in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO).Het NPO is bedoeld voor het inhalen van leerachterstanden die zijn ontstaan door de coronacrisis. Het...

Meer subsidie voor regionale aanpak personeelstekorten – PO/VO

Er is meer subsidie beschikbaar voor de regionale aanpak van personeelstekorten in het onderwijs. Deze subsidie is voor het primair onderwijs met 2,4 miljoen euro verhoogd tot 18,3 miljoen euro. Voor het voortgezet onderwijs is 0,4 miljoen euro extra beschikbaar,...