Rekeninstrumenten primair onderwijs aangepast

In de map Primair onderwijs van onze online Toolbox zijn twee rekeninstrumenten geactualiseerd.

De actualiseringen waren nodig omdat het Vervangingsfonds per 1 augustus iets andere premies hanteert.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Nieuwe rekeninstrumenten in online Toolbox

In onze online Toolbox zijn voor het primair onderwijs twee nieuwe rekeninstrumenten opgenomen.

Het gaat om de volgende instrumenten in de mappen Primair onderwijs respectievelijk Samenwerkingsverbanden:

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Rekeninstrumenten personele kosten bijgesteld

In de mappen Primair onderwijs en Voortgezet onderwijs van de online Toolbox van VOS/ABB zijn de rekeninstrumenten voor personele kosten bijgesteld.

De bijstellingen komen voort uit de aanpassing van de premies naar de stand per 1 januari 2016. Het betreft vooral de premiewijzigingen van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). Per 1 april verhoogt het ABP het totaal met 1,0%. Dan komt er dus weer een bijstelling van deze instrumenten. Er zijn ook diverse kleine veranderingen in de sociale premies.

Leden van VOS/ABB kunnen de rekeninstrumenten downloaden:

Personele kosten PO 2016 vs 25jan2016

Personele kosten VO 2016 vs 18jan2016

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Rekeninstrument werkgeverslasten geactualiseerd

Financieel expert Bé Keizer heeft voor VOS/ABB het instrument voor de berekening van de werkgeverslasten in het primair onderwijs geactualiseerd.

Er zijn stevige veranderingen door de bijstellingen van met name de pensioenpremies en de premie voor het Vervangingsfonds. Het is voor het eerst in lange tijd dat de werkgeverslasten afnemen. Het gaat om een daling met 2 procentpunt van 62 naar 60 procent. Dit is uiteraard het algemene beeld. De situatie kan per werkgever verschillen.

Het instrument zit in de map Primair onderwijs van de Toolbox op deze website. Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u het instrument downloaden.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl