De definitieve Regeling bekostiging personeel PO 2021-2022 is gepubliceerd. Ten opzichte van de Tweede Regeling bekostiging personeel PO 2021-2022, die afgelopen juli werd gepubliceerd, is de bekostiging in 2022 met circa € 956 miljoen verhoogd.

Dit is gedaan om:

  • de loonkloof te dichten (waarop de eerste CAO PO 2022 werd gesloten met aanpassing van de salarisschalen, zodat het primair en voortgezet onderwijs dezelfde salarisschalen hanteren);
  • de loonbijstelling te verwerken (waarna de tweede CAO PO 2022 werd gesloten met een loonsverhoging van 4,75%).

Ook is in het Onderwijsakkoord afgesproken dat er in 2022 € 65 miljoen beschikbaar komt in het kader van professionaliseren van leraren (basisvaardigheden).

Meer weten? Financieel adviseur Ronald Bloemers heeft een uitgebreide toelichting geschreven. Als uw organisatie lid is van VOS/ABB, kunt u die toelichting downloaden.

Informatie: Ronald Bloemers, 06-51914694, rbloemers@vosabb.nl

Deel dit bericht: