Vanaf 2025 meldplicht ernstige incidenten – PO/VO

Het voorstel voor een wettelijke meldplicht bij ernstige incidenten gaat naar verwachting eind 2023 naar de Tweede Kamer, zodat deze verplichting waarschijnlijk vanaf 2025 van kracht zal zijn. Dat meldt onderwijsminister Dennis Wiersma in een brief aan de Tweede...

Extra pijnlijk als docenten lhbtiq+’ers pesten – VO

Lhbtiq+-leerlingen in het voortgezet onderwijs ervaren het als extra pijnlijk als docenten hen pesten om hun geaardheid. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van OCW. In het onderzoeksrapport Ervaringen en aanpak van pestgedrag tegenover lhbtiq+...

Kinderen willen af van negatief gedrag online – PO

Bijna alle kinderen in Nederland vinden dat er iets moet veranderen aan negatief gedrag dat online plaatsvindt. Dat blijkt uit een opiniepeiling van Netwerk Mediawijsheid onder kinderen uit de groepen 7 en 8 van de basisschool. Uit de peiling komt naar voren dat...

Forse verslechtering mentale gezondheid meisjes – PO/VO

Onder meisjes in Nederland vond tussen 2017 en 2021 een ongekende verslechtering van de mentale gezondheid plaats. Dat meldt het Trimbos Instituut op basis van het onderzoeksrapport Health Behaviour in School-aged Children. Het rapport gaat over het welzijn en de...