Petitie tegen verplichte korte broek bij gym

Leerlingen van ISW Hoogeland in Naaldwijk zijn in de kerstvakantie een online petitie gestart tegen verplichte gymkleding. Daartoe behoort een korte broek. Onder anderen islamitische meisjes willen die liever niet dragen, vertellen ze aan Omroep West.

De 16-jarige leerlingen Imen en Ahad wijzen erop dat op hun interconfessionele school veel meisjes zitten die hoofddoekjes en bedekte kleding dragen. ‘Bij gym moeten zij dan een kort broekje en een shirtje aan. Dat is eigenlijk de omgekeerde wereld van wat ze normaal aan hebben’. Volgens hen hebben ook leerlingen met een stevig postuur moeite met de verplichte korte broek en het gymshirtje.

Omroep West meldt dat het schoolbestuur verbaasd is over de petitie. ‘Leerlingen die naar deze school gaan, weten wat ze kunnen verwachten’, zo citeert de regionale omroep adjunct-directeur Peet van der Knaap. Hij wijst erop dat de kledingvoorschriften te maken hebben met de veiligheid van de leerlingen: ‘Bij wijde kleding met lange mouwen en pijpen, kunnen leerlingen ergens achter blijven haken.’

De online petitie is inmiddels ruim 5200 keer ondertekend.

Bekijk het item van Omroep West

Tienduizenden mensen willen verplichte EHBO-lessen

Twee scholieren hebben aan de Tweede Kamer ruim 60.371 handtekeningen overhandigd van mensen die verplichte EHBO-lessen willen in het voortgezet onderwijs.

De handtekeningen werden mede namens het Rode Kruis en de artsengroep Schok en Pomp overhandigd. Zij willen verplichte EHBO-lessen in het voortgezet onderwijs en begonnen een burgerinitiatief om het op de politieke agenda te krijgen. Nu ruim 60.000 mensen hun steun hebben betuigd aan het initiatief, moet de politiek erover praten.

In 2017 heeft VOS/ABB in magazine Naar School! aandacht besteed aan EHBO-lessen in het voortgezet onderwijs. 

Lees het artikel Bij jonge mensen blijft dit veel beter hangen

 

Verplichte EHBO-les op politieke agenda

De petitie van het Rode Kruis voor EHBO-lessen in het voortgezet onderwijs is ondertekend door ruim 50.000 mensen. Dit betekent dat de politiek erover moet praten.

De petitie is een zogenoemde burgerinitiatief. Daarvoor geldt dat het op de politieke agenda moet als er meer dan 40.000 ondertekenaars zijn.

De gedachte achter de petitie is dat jongeren die kennismaken met EHBO hier de rest van hun leven van profiteren. ‘En met hen ook heel Nederland. Want hoe meer kennis van EHBO, hoe sneller je geneigd bent een ander te hulp schieten bij nood’, aldus het Rode Kruis.

In 2017 heeft VOS/ABB in magazine Naar School! aandacht besteed aan EHBO-lessen in het voortgezet onderwijs.

Lees het artikel Bij jonge mensen blijft dit veel beter hangen

Petitie Rode Kruis voor verplichte EHBO-lessen

EHBO-onderwijs moet een vast onderdeel worden van het lesaanbod in het voortgezet onderwijs. Dat is de inzet van een petitie van het Rode Kruis.

‘Jongeren die kennismaken met EHBO profiteren hier de rest van hun leven van. En met hen ook heel Nederland. Want hoe meer kennis van EHBO, hoe sneller je geneigd bent een ander te hulp schieten bij nood’, zo meldt het Rode Kruis.

GA NAAR DE PETITIE

 

In 2017 heeft VOS/ABB in magazine Naar School! aandacht besteed aan EHBO-lessen in het voortgezet onderwijs. 

Lees het artikel Bij jonge mensen blijft dit veel beter hangen

Petitie tegen snoep en frisdrank in school

Er is een online petitie gestart om de verkoop van snoep en frisdrank in schoolkantines te stoppen.

De petitie is het initiatief van onder andere de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde (KNMT), de Nederlandse vereniging van Mondhygiënisten (NVM) en Toothcamp (een ‘theatraal informatief evenement’ dat tandheelkundige informatie geeft aan kinderen).

De initiatiefnemers willen voorkomen dat kinderen en jongeren last krijgen van gaatjes, gebitsslijtage en tandvleesproblemen. Scholen kunnen volgens hen ‘door te stoppen met de verkoop van snoep en frisdrank bijdragen aan een gezonde tienermond’.

Ga naar de petitie

Amsterdamse petitie Op=op! tegen lerarentekort

De Amsterdamse schoolbesturen voor primair onderwijs hebben de petitie Op=op! online gezet. Ze willen ‘nieuwe en uitdagende maatregelen’ tegen het lerarentekort.

De Amsterdammers stellen in hun petitie dat het lerarentekort nergens zo groot is als in de hoofdstad. ‘In Amsterdam verwachten we in 2023 een tekort van bijna 500 leerkrachten. Als dat waarheid wordt, kunnen 15.000 Amsterdamse kinderen geen onderwijs meer krijgen omdat er simpelweg geen leerkracht te vinden is.’

Ga naar de petitie

Petitie tegen overvolle klassen 45.000 keer ondertekend

De petitie van de vakbond Leraren In Actie tegen overvolle klassen in het primair en voortgezet onderwijs is 45.000 keer ondertekend.

De petitie is maandagmiddag aangeboden aan de Tweede Kamer. Dat gebeurde in een glazen klaslokaal dat hiervoor speciaal was neergezet op Het Plein bij de Tweede Kamer.

Leerlingen uit Den Haag kregen in dit speciale lokaal les van Amerika-deskundige Willem Post en de Kamerleden Peter Kwint (SP) en Paul van Meenen (D66).

Lees meer…

Online petitie tegen Lerarenregister

Vakbond Leraren in Actie (LIA) is een online petitie gestart tegen het Lerarenregister.

De online petitie is een poging om de Eerste Kamer ervan te overtuigen geen goedkeuring te verlenen aan het Lerarenregister. De vakbond van leraren in het voortgezet onderwijs zegt maar weinig leraren te kennen die voor dit register zijn.

Partijen die er wel voor zijn (zoals de met LIA concurrerende Algemene Onderwijsbond (AOb)) zouden het enthousiasme onder leraren ‘op zijn zachtst gezegd flink overdrijven’.

Lees meer op www.stopditlerarenregister.nl.

AOb-petitie voor ‘passend’ passend onderwijs

De Algemene Onderwijsbond (AOb) is een petitie begonnen voor ‘passend’ passend onderwijs.

De AOb-petitie gaat vooraf aan het Tweede Kamerdebat op 10 februari over passend onderwijs. De bond meldt dat de gedachte achter passend onderwijs uitstekend is. ‘Meer zorg op de basisschool, het voortgezet onderwijs en het mbo zelf. En dat lukt. Steeds meer leerlingen gaan naar ‘gewone’ scholen. Petje af voor het onderwijs.’

Maar volgens de AOb ziet het speciaal basisonderwijs de zwaarte van de problematiek daar toenemen. ‘Klassen worden groter en de bureaucratie is enorm toegenomen. Vaak is onduidelijk welke leerling in aanmerking komt voor welke zorg of ondersteuning en wie dat betaalt. Dat leidt niet alleen tot meer thuiszitters, maar ook tot grote knelpunten op scholen. Minder aandacht voor leerlingen. Hogere werkdruk voor leraren en onderwijsassistenten. Vollere klassen. Gesteggel over geld. Dat moet echt anders!’

Ga naar de petitiepagina.

Online petitie voor scholen als ‘reclamevrije zones’

Voedselwaakhond Foodwatch wil dat de overheid ingrijpt om kinderen op scholen te vrijwaren van sluikreclame van bijvoorbeeld McDonalds, Unilever en Coca-Cola. U kunt een online petitie ondertekenen als u dit ook wilt.

Eén op de zeven kinderen in Nederland is te dik. Ze eten te vet en te zoet. Bovendien krijgen kinderen te veel zout binnen. Foodwatch ziet marketing gericht op kinderen door voedingsproducenten als hoofdschuldige. De marketing richt zich ook op scholen. Foodwatch wil dat scholen en ook kinderdagverblijven ‘reclamevrije zones’ worden.

Lees meer op de website van Foodwatch, waar u een online petitie tegen reclame op scholen kunt ondertekenen. Foodwatch wil de petitie na de zomervakantie aanbieden aan de Tweede Kamer.

Nieuwe petitie: Dr. Corrie moet blijven!

Dr. Corrie moet blijven! Dat is de inzet van een nieuwe petitie na de petitie die oproept om de sekslessen van Dr. Corrie in het Schooltv Weekjournaal van de buis te weren.

De petitie tégen Dr. Corrie kreeg steun van Tweede Kamerlid Joël Voordewind van de ChristenUnie. Het verzet tegen de als te expliciet en respectloos ervaren sekslessen van het personage Dr. Corrie kwam vooral van christelijke ouders. De petitie werd door meer dan 8000 mensen ondertekend.

Inmiddels is er een nieuwe petitie vóór Dr. Corrie. De voorstanders vinden dat zij ‘op een gezonde hedendaagse manier voorlichting geeft aan kinderen uit groep 7 en 8 met betrekking tot puberteit, seksualiteit en relaties.’ De initiatiefnemer van de nieuwe petitie stelt dat Dr.Corrie leerkrachten in staat stelt ‘op een zorgvuldige en veilige manier verder te praten’.

U kunt de petitie vóór Dr. Corrie ondertekenen.

Petitie maatschappelijke stage, Rutte wil praten

Vier scholieren hebben mede namens een groep van betrokken organisaties aan de Vaste Kamercommissie voor OCW een petitie aangeboden voor behoud van de maatschappelijke stage. Tijdens de algemene politieke beschouwingen heeft premier Mark Rutte gezegd dat hierover te praten valt.

Een van de scholieren die de petitie aanbood, is vwo-leerling Delphine Holbecq van het Sint-Gregorius College in Utrecht. Zij liep vorig jaar stage bij een verzorgingstehuis voor ouderen. ‘Ik vond het heel leuk om in contact te komen met deze mensen. Ze vertelden mij veel over hoe het er vroeger in hun jeugd aan toe ging. Over de vakken op hun school en over hun hobby’s’, zo schrijft ze op het 1V-Jongerenpanel.

‘Ik denk zeker dat de stage ook andere kinderen in contact heeft gebracht met leeftijdsgroepen met wie ze normaal weinig of geen contact hebben. Zo krijg je meer begrip voor elkaar, en dat is belangrijk in een maatschappij waar mensen steeds meer alleen nog maar aan zichzelf denken.’

De Utrechtse vwo-leerling benadrukt dat haar stage haar ook werkervaring heeft gegeven. ‘Ik denk zeker dat het kan helpen om je talenten te ontwikkelen. Bijvoorbeeld organiseren of goed leren luisteren. Ikzelf ben niet echt spontaan, maar mijn stage heeft mij geleerd om sneller initiatief te nemen in contacten leggen.’

Bezuiniging
De petitie die de scholieren mede namens een groep organisaties in de Tweede Kamer hebben aangeboden, is gericht tegen het wetsvoorstel waarin staat dat de maatschappelijke stage vanaf 1 augustus 2014 geen verplichte eindexameneis meer is. De stage wordt in feite niet afgeschaft, maar de scholen krijgen er geen geld meer voor.

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW verpakte deze bezuinigingsmaatregel met de positieve uitspraak dat ‘scholen meer vrijheid krijgen om hun onderwijsprogramma in te richten’. De extra middelen die scholen tijdelijk kregen voor de invoering van de maatschappelijke stage worden stopgezet nu de verplichting vervalt.

Er is nog wel een overgangsmaatregel: de verplichting vervalt per 1 augustus 2014, de extra bekostiging stopt per 1 augustus 2015, zo staat in het wetsvoorstel.

Alsnog behouden?
Premier Rutte zei tijdens de algemene politieke beschouwingen open te staan voor een gesprek over het eventuele behoud van de maatschappelijke stage. CDA-fractieleider Sybrand van Haersma Buma had het onderwerp aangekaart.

De invoering van de maatschappelijke stage in het schooljaar 2007-2008, onder het vierde kabinet-Balkenende, was vooral een initiatief van het CDA.

Reacties muffe-luchtpetitie blijven binnenstromen!

Uit de reacties blijkt dat vrijwel alle scholen in het hele land kampen met muffe lucht in lokalen. Overal moet de ventilatie beter, maar de schoolbesturen hebben geen geld voor de installatie van goede systemen. Het probleem lijkt daardoor onoplosbaar.

VOS/ABB gaat de petitie dinsdagmiddag met een delegatie schoolkinderen aanbieden aan de Tweede Kamercommissie voor VROM in Den Haag. Het is een noodkreet aan de regering om geld uit te trekken voor het opfrissen van de Nederlandse scholen. Want in benauwde lokalen kunnen kinderen zich niet concentreren en verminderen de leerprestaties. En dat terwijl Nederland zo graag een kenniseconomie wil zijn.

Het probleem speelt zowel in het primair als in het voortgezet onderwijs, in grote steden en in buitengebieden, in openbare en in bijzondere scholen. Dat blijkt duidelijk uit de vele reacties. Die reacties worden dinsdag allemaal overhandigd aan de Kamercommissie, met daarbij een bloemlezing van de meest schrijnende commentaren.

Hebt u de petitie nog niet ondertekend? Het kan nog tot dinsdagochtend, hier online op deze website. 

De regionale zender RTV Rijnmond en het Algemeen Dagblad hebben maandag aandacht besteed aan de actie voor frisse lucht.

Klik hier voor de berichtgeving van RTV Rijnmond

Klik hier voor de berichtgeving van het Algemeen Dagblad

VOS/ABB biedt petitie aan op 9 september

De petitie ‘Muffe lokalen! Kabinet, doe er wat aan!’ is te zien als een noodkreet aan de Tweede Kamer. Vrijwel alle scholen in Nederland kampen met muffe lucht in de lokalen, maar de schoolbesturen hebben geen geld voor goede ventilatiesystemen. Ook de gemeenten, die voor de onderwijshuisvesting moeten zorgen, hebben hier geen budget voor. Er is dringend geld nodig om de Nederlandse scholen op te frissen!

De afgelopen periode werd de petitie rond de 600 keer online ondertekend: door schoolleiders, schoolbestuurders én bezorgde ouders. Bij elkaar vertegenwoordigen zij circa 400.000 schoolkinderen, die allemaal les krijgen in muffe lokalen en daardoor minder presteren.

Dit is geen probleem van grote steden: de reacties kwamen uit het hele land, ook uit het Groningse Winsum en uit Flevoland. Het is evenmin een probleem van oude gebouwen: zelfs in de nieuwste schoolgebouwen is vaak bezuinigd op de ventilatiesystemen. En het probleem speelt zowel in het primair als in het voortgezet onderwijs. Dat blijkt uit de vele reacties. Schoolleiders en bestuurders zijn zich zeer bewust van het probleem en doen alle moeite om hun gebouwen op te frissen, maar er is simpelweg niet genoeg budget. Daar moet echt wat aan gedaan worden.

Heeft u de petitie nog niet ondertekend? Het kan nog tot en met 8 september. Vul de petitie hier snel in. Want elke steunbetuiging gaat mee naar Den Haag, en elke handtekening telt.

Op 9 september om 13 uur is de delegatie van VOS/ABB met een bus vol kinderen van obs De Paperclip in Den Haag, om aandacht te vragen voor dit probleem.

Actie voor conciërges trekt aandacht

Scholen hebben te weinig budget om conciërges en administratieve krachten aan te stellen. Daarom moeten schoolleiders en leerkrachten vaak klusjes doen die niet bij hun functie horen. Sommige scholen hebben wél een conciërge of administratieve hulp, maar die worden dan bekostigd uit middelen die eigenlijk voor het onderwijs zijn bestemd.

De belangenverenigingen AOb, AVS, CMHF, CNVOnderwijs, CNVS hebben inmiddels een petitie opgesteld, die op 9 september wordt aangeboden aan de Tweede Kamer. Volgens hen is er 150 miljoen euro nodig om elke school van voldoende ondersteuning te voorzien. Gisteren begon de handtekeningenactie op de scholen. De petitie kan ook online worden ondertekend op de website www.helpdeschoolverzuipt.nl.

Brandbrief naar Kamerleden over muffe lokalen

VOS/ABB heeft de Kamerleden erop gewezen dat het ernstig mis is met de luchtkwaliteit in klaslokalen. Schoolbesturen hebben geen budget om hier iets aan de te doen, terwijl gemeenten zich hiervoor niet verantwoordelijk voelen. Zo gebeurt er dus niets en blijven tienduizenden kinderen en leraren tobben in muffe lokalen.

De actie die VOS/ABB onlangs is gestart in de strijd tegen de muffe lucht vindt veel bijval. Schoolbestuurders, schoolleiders, docenten en ouders ondertekenen de petitie op de website www.vosabb.nl. Honderden steunbetuigingen zijn al binnen. Uit de reacties blijkt dat het probleem overal speelt, in het primair en voortgezet onderwijs en in het hele land.

 In het blad Over Onderwijs, dat op 18 juni uitkomt, besteedt VOS/ABB ook aandacht aan het problemen, met een bloemlezing uit de vele reacties die VOS/ABB ontving.  In de rechterkolom hiernaast staat een voorpublicatie van dat artikel. Ook staat daar de brief die VOS/ABB heeft verstuurd aan de Kamercommissie VROM.

De petitie is nog steeds online te ondertekenen. Na de zomervakantie – maar vóór Prinsjesdag – worden alle handtekeningen aangeboden aan de Tweede Kamer. Om zoveel mogelijk handtekeningen op te halen, vraagt VOS/ABB scholen en besturen de petitie onder de aandacht te brengen van personeel en ouders.

Bijlagen