Teambeurs geeft leraren andere positie binnen school – PO

De meeste leraren met een Teambeurs hebben in het jaar na afronding van hun opleiding een andere positie binnen de school dan toen zij met die opleiding begonnen. Ze zijn bijvoorbeeld gedragsspecialist, trekker van een vernieuwing, vraagbaak voor collega’s of...

Geactualiseerd voorbeelddocument HRM-jaarkalender – PO

HRM-adviseur Ivo Israel van VOS/ABB heeft een geactualiseerd voorbeelddocument online gezet voor de planning-en-controlcyclus in het primair onderwijs (HRM-jaarkalender). Als uw organisatie lid is van VOS/ABB, kunt u het voorbeelddocument downloaden. Voorbeeld...

Nieuwe download: katern ‘Bevoegd voor de klas’

Het katern Bevoegd voor de klas is samengesteld door onze HRM-expert Ivo Israel. Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u het katern downloaden.Met dit katern wil VOS/ABB informatie over bevoegdheden in het onderwijs overzichtelijk ontsluiten. Het biedt...