‘Leerlingen lopen vast na ruimhartig schooladvies’ – PO/VO

Middelbare scholen zien dat meer leerlingen na een ruimhartig schooladvies voor een hoger onderwijsniveau kiezen. Daar lopen deze scholieren vaak vast, zegt clusterdirecteur Jamie Visser van praktijkcentrum HPC Centrum in Rotterdam tegen Trouw. Twee derde van de...

Subsidie versterking aansluiting beroepsonderwijskolom – VO

De hele maand mei kunnen samenwerkingsverbanden van onderwijsinstellingen subsidie aanvragen om aansluitende opleidingsroutes tussen vmbo of havo-mbo-hbo te ontwikkelen en uit te voeren. Het moet gaan om mbo- en hbo-opleidingen voor beroepen in sectoren met een tekort...

Onduidelijk of onderwijs Banenafspraak naleeft – PO/VO

Het is onduidelijk hoeveel mensen met een arbeidsbeperking een baan hebben in het primair en voortgezet onderwijs. Dit staat in een brief over de Banenafspraak van staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties aan de Tweede...

Meer subsidies aangevraagd voor praktijkleerplaatsen – VO

In de periode 2019-2022 is een stijging te zien in het aantal aangevraagde subsidies voor praktijkleerplaatsen. Dat blijkt uit de evaluatie van de subsidieregeling voor praktijkleren. Alleen in 2020-2021 was er sprake van een lichte daling in het voortgezet onderwijs...