Onderzoek naar directe bekostiging praktijkonderwijs – VO

Komend najaar zal naar verwachting een verdiepend onderzoek zijn afgerond naar directe bekostiging van het praktijkonderwijs. Dat meldt demissionair onderwijsminister Arie Slob in een brief aan de Tweede Kamer.De Sectorraad Praktijkonderwijs dringt al lange tijd aan...

Voorlopig geen OV-kaart voor leerlingen praktijkonderwijs – VO

Leerlingen in het praktijkonderwijs hoeven er voorlopig niet op te rekenen dat zij gebruik kunnen maken van het studentenreisproduct. In een brief van de demissionaire onderwijsministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob aan de Tweede Kamer staat dat zij een besluit...

NT2-handreiking voor docenten praktijkonderwijs – VO

Voor het praktijkonderwijs is een handreiking gemaakt over de begeleiding van leerlingen voor wie Nederlands hun tweede taal is. De handreiking O jee, een NT2-leerling in het praktijkonderwijs! is in opdracht van LOWAN-vo geschreven door het kennisinstituut voor...