Definitieve regeling bekostiging 2023 – PO

De definitieve Regeling bekostiging WPO en WEC 2023 is gepubliceerd. Bijna alle bekostigingselementen zijn met 6,3567% verhoogd. Sinds dit jaar heeft de bekostiging niet meer een personele en materiële component, maar één vaste voet en één bedrag per leerling. Wel is...

Negatieve prijsbijstelling 2024 – PO

De prijsbijstelling 2024 voor het primair onderwijs bedraagt -0,14%. Dat blijkt uit de Macro-Economische Verkenning 2024 van het Centraal Planbureau. De bekostiging van het primair onderwijs kent een indexatie van de loongevoelige bekostiging en een indexatie van de...

Aflopende cao’s verlengd – PO/VO

De cao’s in het primair, voortgezet en wetenschappelijk onderwijs zijn stilzwijgend verlengd. Dit betekent dat de afspraken uit de huidige cao’s uit deze sectoren blijven gelden totdat de onderhandelaars een nieuw akkoord afspreken. Dat meldt de Algemene Onderwijsbond...