Analyse onderwijsbegroting 2024 – PO/VO

De financieel experts Ronald Bloemers en Ron van der Raaij van VOS/ABB hebben de onderwijsbegroting 2024 geanalyseerd. Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u de analyse downloaden. De analyse maakt duidelijk dat in de onderwijsbegroting, die op...

Ruim € 324 miljoen voor buitenschoolse activiteiten – PO/VO

Voor het programma School & Omgeving trekt het kabinet voor 2024 een bedrag van ruim € 324 miljoen uit. Er komt daarnaast bijna € 52 miljoen beschikbaar voor zogenoemde brugfunctionarissen. Dat blijkt uit de OCW-begroting die op Prinsjesdag bekend is gemaakt. Het...

€ 166 miljoen voor schoolmaaltijden – PO/VO

In 2024 komt er € 166 miljoen beschikbaar voor gratis schoolmaaltijden. Dit staat in de OCW-begroting die op Prinsjesdag bekend is gemaakt. Het gaat net als dit jaar om een incidentele bijdrage, waarvan € 103,5 miljoen afkomstig is van het ministerie van OCW. De...

Troonrede – Scholen overbruggen verschillen – PO/VO

Koning Willem-Alexander heeft in de Troonrede benadrukt dat scholen maatschappelijke verschillen kunnen overbruggen, zodat in de samenleving onderling vertrouwen en een gezamenlijk toekomstperspectief kunnen ontstaan. Niet elk kind krijgt dezelfde kansen, zei de...

Bedragen vereenvoudiging bekostiging bekend – PO

De Regeling bekostiging WPO en WEC 2023 is gepubliceerd. Daarmee is het voor schoolbesturen in het primair onderwijs eindelijk duidelijk met welke bekostiging ze rekening kunnen houden vanaf 1 januari 2023. Vanaf die datum is de systematiek van bekostiging...