Toezicht op informeel onderwijs beperken – PO/VO

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen om het toezicht op informeel onderwijs te beperken tot situaties van radicalisering en strijdigheid met de rechtsorde. De motie was afkomstig van SGP-fractieleider Chris Stoffer en werd mede-ingediend door Harmen Krul van het...

Wanneer vertrouwensinspecteur inschakelen? – PO/VO

Meldingen bij de vertrouwensinspecteur gaan steeds vaker over vermoedens van seksueel misbruik of seksuele intimidatie van medewerkers tegen leerlingen. Daarom heeft de Inspectie van het Onderwijs een flyer uitgebracht. De flyer Vertrouwensinspecteurs voor onderwijs...