Deelname training radicalisering moet omhoog

Minister Slob van Onderwijs wil dat meer leraren deelnemen aan de training om radicalisering onder leerlingen te herkennen. Om dit te bereiken laat hij de training gerichter aanbieden en zet hij in op andere manieren, bijvoorbeeld via E-learning.

Dit meldt de minister in een brief die hij op 24 juli aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Aanleiding hiervoor zijn eerdere berichten dat er onder leraren weinig animo is voor het volgen van deze training, en de vragen daarover in de Tweede Kamer. De training is onderdeel van de ‘integrale aanpak terrorisme’ die het kabinet in november 2017 lanceerde.

Nog geen 1000 leraren bereikt

In 2018 zijn 38 trainingen gegeven aan 680 deelnemers vanuit het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Daarnaast zijn er 50 adviesgesprekken met scholen gevoerd. In de eerste paar maanden van 2019 zijn 14 trainingen gegeven voor circa 280 onderwijsprofessionals. Het kabinet wil de komende jaar meer leraren bereiken, met name in ‘geprioriteerde gemeenten’. Daar wordt de training vooraan gerichter aangeboden. Verder vraagt de minister aan lokale adviseurs van instanties zoals de Expertise-Unit Sociale Stabiliteit (ESS) om gemeenten te informeren over het trainingsaanbod en laat hij cursussen via E-learning ontwikkelen. De training wordt niet verplicht.