Onderzoek naar administratieve druk – PO

De Algemene Rekenkamer nodigt iedereen uit om met input te komen voor een onderzoek naar administratieve druk in het basisonderwijs. De Algemene Rekenkamer wil weten of signalen van te hoge administratieve lasten wijzen op een breder probleem. Hoeveel tijd zijn...

Input gevraagd voor onderzoek naar regeldruk – VO

De Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam en de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) doen in opdracht van het ministerie van OCW onderzoek naar ervaren regeldruk onder schoolbestuurders, schoolleiders en leraren in het voortgezet onderwijs. U kunt input leveren aan dit...