Ontdek ruimte in regels voortgezet onderwijs

De brochure Ontdek de ruimte, ruimte in regels in het voortgezet onderwijs en de website ontdekderuimte.leraar.nl hebben tot doel het gesprek op scholen over de organisatie van tijd te ondersteunen.

De brochure bevat informatie over de regels voor tijdsbesteding in het voortgezet onderwijs. Deze regels bieden ruimte om het onderwijs zo te organiseren dat het aansluit bij de visie van de school.

In de brochure is onder meer te lezen hoeveel uren leerlingen onderwijs moeten krijgen, wat ze in die tijd leren en hoe een school zich verantwoordt over de kwaliteit. ‘Zo wordt duidelijk wat er moet en wat er mag en welke ruimte scholen hebben om onderwijs verder te ontwikkelen’, meldt het ministerie van OCW.

Hulptroepen ingevlogen in strijd tegen regeldruk

In januari begint de Operatie Regels Ruimen. Scholen kunnen dan hulp krijgen van teams van experts om de interne regeldruk aan te pakken en te verminderen. Dat meldt staatssecretaris Sander Dekker van OCW in een brief over de voortgangsrapportage Aanpak Regeldruk Onderwijs 2015-2016.

De teams zullen bestaan uit een leraar en een schoolleider van een andere school, een inspecteur en een expert op het gebied van verandermanagement. Zij gaan de werkwijze van de school onder de loep nemen en kijken hoe deze efficiënter ingericht kan worden, zodat er meer tijd overblijft voor lesgeven.

De vorderingen van deze scholen zullen te volgen zijn op delerarenagenda.nl. De opbrengsten kunnen een voorbeeld zijn voor andere scholen om regeldruk aan te pakken en te verminderen. Er zal daarom een handreiking beschikbaar komen met de geleerde lessen.

De Operatie Regels Ruimen is een initiatief van het ministerie van OCW en de sociale partners in het onderwijs, waartoe de sectororganisaties PO-Raad en VO-raad behoren.