‘Ouders tevreden, dus ruimere keuze niet nodig’

Ruim acht op de tien ouders zijn tevreden over het onderwijsaanbod in Nederland. Dat melden Verus en de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS) op basis van een peiling door TNS NIPO.

De protestants-christelijke profielorganisaties gebruiken de uitkomst van de peiling die in hun opdracht is uitgevoerd als argument tegen het wetsvoorstel Meer ruimte voor nieuwe scholen van staatssecretaris Sander Dekker van OCW.

De uitslag van de peiling dat de overgrote meerderheid van de ouders tevreden is over het onderwijsaanbod, laat volgens Verus en VGS zien dat het wetsvoorstel, dat voorziet in meer keuze voor ouders, overbodig is.

Lees meer…

Onderwijsraad waarschuwt Dekker voor meer segregatie

Het huidige wetsvoorstel voor meer ruimte voor nieuwe scholen brengt het risico met zich mee van versnippering van het aanbod en verdere segregatie in het onderwijs. Dat onderkent de Onderwijsraad in het advies Nieuwe scholen.

In maart gaven VOS/ABB, de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) en het landelijk platform openbaar onderwijs CBOO in een gezamenlijke bijdrage aan dat in het wetsvoorstel van staatssecretaris Sander Dekker van OCW het gevaar van verdere segregatie besloten ligt.

Het zou volgens het wetsvoorstel bijvoorbeeld mogelijk worden om aparte jongens- en meisjesscholen op te richten. Daarop is al gezinspeeld door het Landelijk Verband van Gereformeerde Schoolverenigingen (LVGS).

‘Als dit wetsvoorstel wordt aangenomen en conform de wens van de staatssecretaris de komende decennia de basis zal zijn voor de uitwerking van artikel 23 Grondwet, dan zal segregatie zegevieren’, aldus VOS/ABB, VOO en CBOO in hun gezamenlijke reactie.

Versnippering werkt segregatie in de hand

Ook de Onderwijsraad ziet in het wetsvoorstel het risico van versnippering van het onderwijsaanbod en daaraan gekoppeld risico’s voor sociale samenhang.

‘Afhankelijk van welke (nieuwe) aanbieders gebruik zullen maken van de grotere ruimte om scholen te starten en afhankelijk van de aard en doelgroep van nieuwe scholen, kan nieuw aanbod vanuit een oogpunt van sociale samenhang en segregatie ongewenste neveneffecten veroorzaken.’

De raad ziet dat risico met name als bij initiatiefnemers sprake is van een ‘eenzijdige achtergrond’. Eigen scholen voor ‘zeer kleine en/of gesloten gemeenschappen of subgroepen’ kunnen volgens de Onderwijsraad integratie in de weg staan.

Internetconsultatie ‘Meer ruimte voor nieuwe scholen’

Tot en met 29 februari is het mogelijk online te reageren op het wetsvoorstel ‘Meer ruimte voor nieuwe scholen’. Deze internetconsultatie gaat over het starten van nieuwe scholen en staat in verband met artikel 23 over de vrijheid van onderwijs.

Volgens grondwetsartikel 23 staat het eenieder vrij om een bijzondere school op te richten en deze naar eigen overtuiging in te richten. In de praktijk bestaat echter weinig ruimte om hiervan gebruik te maken. Het wetsvoorstel heft die beperkende werking op. Het zou meer mogelijkheden voor nieuwe scholen van goede kwaliteit moeten creëren.

VOS/ABB heeft input geleverd voor de totstandkoming van het concept van het wetsvoorstel. Daarbij heeft de vereniging gelet op de positie van het openbaar onderwijs en de algemene toegankelijkheid van de bijzondere scholen in het beoogde nieuwe stelsel. Jurist Ronald Bloemers van VOS/ABB constateert na een eerste blik op het voorstel zoals dat nu online staat, dat de input van VOS/ABB op waarde is geschat.

VOS/ABB gaat het wetsvoorstel nader bestuderen om vervolgens gebruik te maken van de mogelijkheid om er online op te reageren.

De actualiteitenrubriek Nieuwsuur heeft woensdagavond aandacht besteed aan het wetsvoorstel ‘Meer ruimte voor nieuwe scholen’.