PO-Raad luidt noodklok over lerarentekort

Het lerarentekort in het primair onderwijs wordt ‘heel nijpend’. Dat heeft voorzitter Rinda den Besten van de PO-Raad gezegd in het radioprogramma De Ochtend Van 4.

Den Besten legde uit dat het lerarentekort het gevolg is van de vergrijzinging, waardoor veel leraren met pensioen gaan, en van het feit dat door strengere toelatingseisen er minder pabo-studenten zijn. Het aantal afgestudeerde pabo’ers zal in 2020 de helft bedragen van het aantal dat in 2007 met een diploma van de opleiding afkwam.

Lerarentekort vooral in Randstad

De voorzitter van de sectororganisatie wees er ook op dat het lerarentekort zich nu nog niet in het hele land voordoet. Het gaat vooralsnog om de Randstad, maar over een aantal jaren zal eveneens in gebieden met demografische krimp een tekort aan leraren ontstaan.

Er moeten volgens Den Besten twee dingen gebeuren om het lerarentekort tegen te gaan. Het imago van het beroep moet beter worden en er moet geld bij. Zij is het met de Algemene Onderwijsbond eens dat er minstens anderhalf miljard euro bij moet.

Beluister het interview:

Anko van Hoepen vicevoorzitter PO-Raad

De algemene ledenvergadering van de PO-Raad heeft ingestemd met de benoeming van Anko van Hoepen tot vicevoorzitter van het bestuur. De ALV ging tevens akkoord met de herbenoeming van bestuursvoorzitter Rinda den Besten.

Van Hoepen volgt per 1 februari 2017 Simone Walvisch op. Vanaf 2013 zit hij al in het algemeen bestuur van de sectororganisatie van het primair onderwijs.

Van Hoepen werd in 2007 bestuurder van de Alpha Scholengroep, een samenwerkingsverband van christelijke basisscholen op Zuid-Beveland. Hij was eerder leraar, IB’er en schooldirecteur.

De herbenoeming van Rinda den Besten betekent dat zij na vier jaar haar tweede termijn als bestuursvoorzitter ingaat.

Lees meer…

Rinda den Besten blijft volgens Opzij topvrouw

Voor het derde achtereenvolgende jaar staat voorzitter Rinda den Besten van de PO-Raad in de top 100 van meest invloedrijke vrouwen van Nederland.

De ranglijst met topvrouwen wordt elk jaar samengesteld door het feministische maandblad Opzij. Den Besten staat in het rijtje invloedrijke vrouwen in de categorie ‘Onderwijs en wetenschap’.

Het maandblad roemt Den Besten om haar inzet voor onderwijs aan vluchtelingenkinderen en om de uitspraak dat Nederland niet terug mag naar de situatie waarin het voor ‘dubbeltjes’ niet mogelijk was een ‘kwartje’ te worden.

Eerder stond ook oud-voorzitter Kete Kervezee van de PO-Raad Kete op de lijst van Opzij.