Daling vaccinatiegraad gestopt

Er is een einde gekomen aan de daling in het aandeel kinderen dat de vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma krijgt. Voorlopige cijfers voor jongere kinderen laten zelfs een lichte stijging zien, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

De vaccinatiegraad is voor de meeste vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma ongeveer gelijk aan het jaar ervoor: 92,4 procent van de kinderen heeft op 2-jarige leeftijd de vaccinaties gehad tegen difterie, kinkhoest, tetanus en polio (DKTP). Voor de bof, mazelen en rode hond (BMR) is dat 92,9 procent. Van de kinderen geboren in 2016 heeft 90,2 procent volledig deelgenomen aan het Rijksvaccinatieprogramma.

Een hogere vaccinatiegraad verkleint volgens het RIVM de kans dat in de toekomst besmettelijke ziekten zoals mazelen uitbreken.

Lees meer…

Milde griepepidemie duurde langer dan gemiddeld

De griepepidemie is na 14 weken voorbij, meldt kenniscentrum Nivel. De epidemie was relatief mild, maar duurde wel langer dan gemiddeld.

In week van 25 tot 31 maart gingen 34 op de 100.000 mensen met griepachtige verschijnselen naar de huisarts. De week daarvoor lag dit aantal net onder de 40. Een griepepidemie is ten einde als dat aantal gedurende twee achtereenvolgende weken onder de 51 per 100.000 ligt.

De afgelopen griepepidemie was relatief mild, maar duurde wel lang. In de afgelopen 20 jaar duurde griepepidemieën gemiddeld 10 weken.

Vorig winterseizoen duurde de griepepidemie met ruim 18 weken erg lang. Dat leidde in combinatie met de personeelstekorten in het onderwijs tot grote problemen, omdat veel leraren ziek thuis zaten. Er moesten toen veel klassen naar huis worden gestuurd.

Leerlingen slapen slechter door beeldschermgebruik

Kinderen slapen slechter als ze in het uur voordat ze naar bed gaan nog op een beeldscherm kijken. Ze vallen later in slaap, slapen korter en/of worden ’s nachts wakker. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) op basis van onderzoek onder kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 18 jaar.

In de leeftijdscategorie 8-13 jaar gebruikt 22 procent dagelijks een lichtgevend scherm in de avond. In de leeftijdscategorie 13-18 is dat 83 procent. Vaak kijken jongeren in die leeftijdscategorie ‘s-avonds meer dan twee uur naar een scherm.

De groep die veel of lang gebruik maakt van schermen slaapt tot wel een halfuur korter. De oorzaak van de slaapproblemen is volgens het RIVM blauw licht dat led-schermen uitstralen. Dat verstoort het slaapritme.

Het RIVM benadrukt dat het belangrijk is dat mensen zich bewust zijn van het gebruik van computer, smartphone of tablet in het uur voordat ze gaan slapen.

Lees meer…

De Volkskrant meldt dat blauw licht niet de oorzaak is van het verstoren van het slaapritme.

Lees meer…

Griepepidemie neemt verder in hevigheid af

De griepepidemie is in week 5 (28 januari – 3 februari) verder in hevigheid afgenomen. Dat blijkt uit cijfers die kenniscentrum Nivel bekend heeft gemaakt.

In week 5 meldden zich 54 op de 100.000 mensen met griepachtige verschijnselen. Dat is nog net boven de grens van 51 per 100.000 waarboven officieel sprake is van een epidemie. In week 4 lag het aantal mensen met griepachtige verschijnselen nog op 68 per 100.000, terwijl het er in de eerste week na de kerstvakantie nog 80 per 100.000 waren. Vooral jonge kinderen tot 4 jaar hebben griep. Het beeld past volgens het Nivel bij de tijd van het jaar. Het is de mildste griepepidemie van de afgelopen drie jaar.

Vorig winterseizoen kende de op een na langste griepepidemie ooit. Op het hoogtepunt in februari en maart 2018 hadden ruim drie keer zoveel mensen griep als nu. Dit leidde in combinatie met het grote lerarentekort tot veel lesuitval op scholen.

Lees meer…

.

 

Griepepidemie zwakt iets af

De huidige griepepidemie is in week 3 iets afgezwakt. Dat blijkt uit cijfers die het kenniscentrum Nivel bekend heeft gemaakt.

In week 3 (14-20 januari) was voor de zesde achtereenvolgende week sprake van een griepepidemie. Het aantal mensen dat met griepachtige verschijnselen naar de huisarts ging, lag op 75 per 100.000. In de week daarvoor waren het er 80 per 100.000. De grens waarboven officieel sprake is van een griepepidemie, ligt op 51 per 100.000.

Het Nivel signaleert een gebruikelijk beeld. Net als in de voorgaande weken hadden vooral jonge kinderen griep. Een griepepidemie verspreidt zich vaak via jonge kinderen, omdat die relatief veel virussen kunnen verspreiden. Dit brengt met zich mee dat scholen altijd belangrijke besmettingshaarden zijn.

Vorig winterseizoen kende de op een na langste griepepidemie ooit. Op het hoogtepunt in februari en maart 2018 hadden ruim twee keer zoveel mensen griep als nu. Dit leidde in combinatie met het grote lerarentekort tot veel lesuitval op scholen.

Lees meer…

Meer mensen met griep, epidemie zwelt aan

Het aantal mensen met griep neemt toe. Dat blijkt uit de actuele griepcijfers van kenniscentrum Nivel.

Na een dip in de kerstvakantie, signaleerde het Nivel in de week van 7 tot en met 13 januari weer een stijging van het aantal mensen met griepachtige verschijnselen. Dat aantal lag in die week op 80 per 100.000 inwoners (51 per 100.000 is de grens waarboven officieel sprake is van een epidemie).

De huisartsen zien relatief veel jonge kinderen met griepverschijnselen. Dat is volgens het Nivel een gebruikelijk beeld. Een griepepidemie verspreidt zich vaak via jonge kinderen, omdat die relatief veel virussen kunnen verspreiden. Dit brengt met zich mee dat scholen altijd belangrijke besmettingshaarden zijn.

Vorig winterseizoen kende de op een na langste griepepidemie ooit. Op het hoogtepunt in februari en maart 2018 hadden ruim twee keer zoveel mensen griep als nu. Dit leidde in combinatie met het grote lerarentekort tot veel lesuitval op scholen.

Lees meer…

Risico op mazelen door minder vaccinaties

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) waarschuwt voor een uitbraak van de mazelen. De waarschuwing houdt verband met het feit dat minder ouders hun kinderen laten vaccineren.

De vaccinatiegraad is voor het derde opeenvolgende jaar licht gedaald met ongeveer een half procent. Als deze trend zich doorzet, waarschuwt het RIVM, neemt de kans op een mazelenuitbraak in de toekomst toe.

De licht dalende trend is zichtbaar voor alle vaccinaties in het Rijksvaccinatieprogramma voor zuigelingen, kleuters en schoolkinderen. Dat met name het risico van mazelen toeneemt, komt doordat deze ziekte zeer besmettelijk is.

Onderzoek

Om zicht te krijgen op de oorzaken van de daling in de vaccinatiegraad, komt er nader onderzoek. ‘Het gaat hierbij om het in kaart brengen van mogelijke oorzaken op sociaal maatschappelijk terrein’, aldus het RIVM.

Bepaalde groepen in de samenleving staan kritisch tegenover vaccinaties. Het gaat om zogenoemde kritische prikkers, die vrezen voor schadelijke bijwerkingen. Ook bepaalde strenggelovige christenen laten hun kinderen niet inenten, omdat zij vaccineren beschouwen als een inbreuk op wat God met de mensen voorheeft.

Lees meer…

RIVM vindt sporten op rubbergranulaat veilig

Uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijkt dat sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaat verantwoord is.

In rubbergranulaat zitten weliswaar ‘heel veel verschillende stoffen’ die kanker kunnen veroorzaken, maar deze stoffen komen volgens het RIVM ‘slechts in zeer lage hoeveelheden’ uit de korrels vrij.

‘Dat komt doordat de stoffen min of meer in het granulaat zijn ‘opgesloten’. Hierdoor is het schadelijke effect op de gezondheid praktisch verwaarloosbaar’, aldus het RIVM.

Het instituut meldt dat er geen signalen zijn die duiden op een verband tussen sporten op kunstgras met rubbergranulaat en het ontstaan van leukemie en lymfeklierkanker. Dat verband werd gelegd door het tv-programma Zembla.

Veel scholen maken bij sportclubs gebruik van kunstgrasvelden met rubbergranulaat.

Ook onderzoek nodig naar rubbertegels

VOS/ABB roept het RIVM in een brief namens alle besturenorganisaties op om onderzoek te doen naar rubberen tegels. Dit naar aanleiding van berichten dat de rubbertegels dezelfde grondstof bevatten als het omstreden rubbergranulaat in kunstgrasvelden.

Hoogleraar toxicologie Martin van den Berg van de Universiteit Utrecht zei gisteren bij BNR Radio dat de rubbertegels die vaak onder speeltoestellen liggen – ook op schoolpleinen – vrijwel zeker gemaakt zijn van gebruikte autobanden, net als het rubbergranulaat uit het kunstgras. Over het kunstgras ontstond ophef nadat in tv-programma Zembla werd gezegd dat het rubbergranulaat kankerverwekkend zou zijn. Volgens Zembla hebben relatief veel jonge voetballertjes, met name keepers, de laatste jaren kanker gekregen.

Kamervragen
Nu ook rubbertegels worden genoemd als risicovol, hebben de PvdA-Kamerleden Yasemin Cegerek en Tjeerd van Dekken aangekondigd Kamervragen te stellen aan minister Edith Schippers van Volksgezondheid. Zij willen dat het nader onderzoek van de RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) naar het rubbergranulaat zo snel mogelijk wordt afgerond.

Namens alle besturenorganisaties
VOS/ABB vraagt het RIVM nadrukkelijk om in dit onderzoek de rubberen tegels mee te nemen. Directeur Ritske van der Veen heeft direct een brief verstuurd, mede namens het Profiel Beraad waarin de besturenorganisaties van alle denominaties vertegenwoordigd zijn. Intussen adviseert hij de leden alert te blijven, maar niet overhaast te handelen. De tegels liggen er al tientallen jaren en ook toxicoloog Van den Berg weet niet of de tegels écht gevaarlijk zijn. ‘Ik weet ook niet op het stoplicht nu op rood, oranje of groen staat, en dat is een onwenselijke situatie’, zei hij bij BNR. Toch is het is verstandig om kapotte rubbertegels te verwijderen.

 

RIVM ziet in kunstgrasvelden geen acuut gevaar

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) ziet geen reden om nu te stoppen met sporten op kunstgrasvelden. Dat heeft het instituut laten weten naar aanleiding van de uitzending van Zembla over mogelijke gezondheidsrisico’s van rubbergranulaat dat in kunstgrasvelden is verwerkt. Minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het RIVM desondanks gevraagd met spoed extra onderzoek te doen naar mogelijke risico’s van deze rubberen korrels.

Zembla ging over de Amerikaanse voetbaltrainster Amy Griffin, die sinds 2009 een lijst bijhoudt van voetballers die op kunstgras met rubberkorrels hebben gespeeld en kanker hebben gekregen. Zij vreest dat er een verband is tussen de korrels, die gemaakt zijn van oude autobanden, en de kanker. De lijst telt 230 spelers. In Engeland voert Nigel Maguire, voormalig hoofd van een regionale gezondheidsdienst, campagne voor beter onderzoek naar deze rubberkorrels. Zijn zoon was keeper en kreeg lymfeklierkanker.

Kunstgrasvelden geen acuut gevaar

Iedere dag sporten kinderen op kunstgrasvelden met rubbergranulaat. Ook scholen maken er gebruik van. In Nederland liggen bijna 2000 van deze velden. De korrels zorgen ervoor dat het veld dezelfde eigenschappen heeft als een natuurgrasveld, met als bijkomend voordeel dat het bijna altijd bespeelbaar is. Maar de rubberkorrels bevatten zink, lood en benzeen en verschillende polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s). Deze stoffen kunnen kanker veroorzaken.

Het RIVM meldt dat op basis van de bestudeerde informatie niet wordt verwacht dat de toepassing van rubbergranulaat op kunstgras zal leiden tot risico’s voor de gezondheid. ‘Er is nu geen reden om te stoppen met sporten op deze velden, zo meldt het instituut. Het RIVM erkent wel dat er PAK’s uit rubbergranulaat kunnen vrijkomen, maar er zouden geen aanwijzingen zijn dat dit leidt tot gezondheidsrisico’s.

Douchen en schone kleren

Desondanks adviseert het RIVM om kinderen niet te laten spelen met rubberkorrels van een kunstgrasveld. Ook wordt aangeraden om kinderen na het sporten te laten douchen. Ook moeten ze schone kleren aantrekken die niet in contact zijn geweest met rubbergranulaat.

Minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het RIVM gevraagd met spoed extra onderzoek te doen. Hiervoor zullen 50 tot 100 velden actief bemonsterd worden. Het European Chemical Agency doet in opdracht van de Europese Commissie onderzoek doet naar de risico’s van rubbergranulaat. De uitkomsten hiervan worden begin 2017 verwacht.

RIVM wil weten wat er in schoolkantines te koop is

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) wil zoveel mogelijk informatie verzamelen over het voedingsbeleid van en het voedingsaanbod op scholen. Het RIVM roept scholen daarom op om deze maand mee te doen aan de Monitor Gezonde Schoolkantine.

De afgelopen jaren is beleid gevoerd om scholen te stimuleren een gezonder voedingsaanbod in de schoolkantine aan te bieden. De resultaten van het onderzoek van het RIVM kunnen helpen bij de evaluatie van dat beleid. De resultaten worden verwacht in het eerste kwartaal van 2016.

Lees meer…

Hoofdluis geconstateerd? Meld het aan het RIVM!

Voortaan kunnen ook scholen melden hoeveel kinderen er op hoofdluis zijn gecontroleerd en bij hoeveel leerlingen de beestjes zijn gevonden. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het onderzoek Luis op school? is een uitbreiding van het onderzoek Luis thuis?, waarmee het RIVM begin maart is begonnen. Het RIVM verwacht met de onderzoeken beter zicht te krijgen op de hoofdluisproblematiek, zodat het instituut ouders en scholen beter kan adviseren over de manier waarop zij het probleem kunnen aanpakken.

Lees meer…