In najaar routekaart naar inclusiever onderwijs – PO/VO

De Tweede Kamer krijgt in het najaar een volgende voortgangsrapportage over passend onderwijs, met daarbij een routekaart naar inclusiever onderwijs. Dat melden de bewindslieden van OCW in een brief aan de Tweede Kamer. In het coalitieakkoord Omzien naar elkaar,...

Routekaart coronamaatregelen: scholen blijven open – PO/VO

Op de publieksversie van de Routekaart coronamaatregelen van de rijksoverheid staat dat de scholen voor primair en voortgezet onderwijs openblijven, ook als de situatie ‘zeer ernstig’ is. De routekaart kent vier risiconiveaus, die oplopen van...