#Onderwijs2032: al 17.000 reacties

Er zijn al 17.000 reacties binnen voor het grote nieuwe onderzoek naar de onderwijsinhoud van de toekomst, Platform #Onderwijs2032. Dat vertelde staatssecretaris Dekker donderdag toen hij in het Picasso Lyceum in Zoetermeer het officiële startsein gaf voor de tweede fase.

De eerste fase van dat onderzoek was een nationale brainstormsessie over de centrale vraag: leren onze kinderen op school nog de juiste dingen, namelijk die dingen die ze in 2032 als ze de arbeidsmarkt opgaan, nodig hebben? Iedereen kon ideeën aandragen voor het onderwijs van de toekomst. Dat er 17.000 reacties binnenkwamen, vindt Dekker ‘een fantastische opbrengst’.

Vaardigheden vs theorie
Veel inzenders pleiten voor meer aandacht voor vaardigheden in het onderwijs. Dekker:  ‘Er is onder de inzenders behoefte aan minder focus op het stampen van kennis en meer aandacht voor het praktisch toepassen ervan. Dus niet alleen natuurkundige wetten uit een boekje leren, maar ook oefenen met zwaartekracht door een brug te bouwen. Niet alleen economische theorieën leren, maar ook leren hoe je een bedrijf opstart. Dit zijn maar enkele van de vele verzoeken die zijn binnengekomen en die het platform verder gaat onderzoeken.’

Drie thema’s
De opbrengsten van de brainstorm zijn geanalyseerd en in drie thema’s ondergebracht: kennis, persoonsvorming en maatschappelijke vorming. De komende maanden worden die thema’s verder uitgediept. Nog steeds kan iedereen meepraten: online op www.onderwijs2032.nl. en in bijeenkomsten in het land. Deze dialoogfase duurt tot het najaar van 2015. Daarna komt de ontwerpfase tot het voorjaar van 2016.

Het Platform wordt voorgezeten door dr. Paul Schnabel, die tot 2013 directeur was van het Sociaal en Cultureel Planbureau, en bestaat verder uit mensen uit het onderwijs en het bedrijfsleven. Schnabel zei donderdag bij de officiële start dat hij nog nadrukkelijk op zoek gaat naar de visie van ondernemers, wetenschappers, leerlingen en hun ouders. De reacties die tot nu toe binnen zijn gekomen, blijken namelijk vooral van professionals uit het onderwijs te zijn.

Platform #onderwijs2032 klaar voor de start

Paul Schnabel heeft de groep compleet waarmee hij vanaf 12 februari gaat werken aan een advies over de toekomst van het primair en voortgezet onderwijs in Nederland.

De acht leden van het platform #onderwijs2032 komen van binnen en buiten het onderwijs. Onder hen zijn twee leraren, een rector en een onderwijsbestuurder. De laatste is Theo Douma, voorzitter van het college van bestuur van O2G2, de Openbaar Onderwijs Groep Groningen. Ook de oud-voorzitter van de Onderwijsraad, Geert ten Dam, is toegetreden tot het platform #onderwijs2032. Een ceo uit het bedrijfsleven en een trendwatcher completeren de groep. Paul Schnabel bij de presentatie van zijn denktank: ‘Ik ben enorm blij met deze ploeg. De verscheidenheid in hun kennis en ervaring onderstreept het brede maatschappelijke belang van een toekomstgericht funderend onderwijs.”

Het platform bestaat uit:

* Renée van Eijk, lerares op Combinatie 70 in Rotterdam.
* Jan Verweij, leraar filosofie op het St. Odulphuslyceum in Tilburg
* Martine Visser, rector christelijke scholengemeenschap Calvijn in Rotterdam en Barendrecht
* Theo Douma, voorzitter College van Bestuur O2G2 in Groningen
* Geert ten Dam, hoogleraar onderwijskunde UvA, voormalig voorzitter Onderwijsraad
* Ab van der Touw, ceo bij Siemens Nederland
* Farid Tabarki, trendwatcher van het jaar 2012/2013 en directeur van Studio Zeitgeist.

De komende maanden gaat het platform #onderwijs2032 een brede maatschappelijke discussie aan om een antwoord te formuleren op de vraag welke kennis en vaardigheden leerlingen nodig hebben om optimaal in onze toekomstige samenleving te kunnen functioneren. Op 12 februari is de officiële startbijeenkomst.