Slob hekelt kale ranglijstjes met eindtoetsscores

Ranglijsten op basis van alleen de eindtoetsscores zijn zeer onwenselijk. Dat benadrukt onderwijsminister Arie Slob in reactie op Kamervragen over de verplichte eindtoets in het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs.

Afgelopen september maakte Slob in deze brief aan de Tweede Kamer bekend dat vanaf het schooljaar 2019-2020 ook het speciaal basisonderwijs (sbo) en het speciaal onderwijs (so) verplicht zullen zijn een eindtoets af te nemen.

Met invoering van de Wet Eindtoetsing PO is de eindtoets vanaf schooljaar 2014-2015 verplicht in het reguliere basisonderwijs. Er was echter vanuit de overheid nog geen toets beschikbaar voor het sbo en so. Nu die er wel is (adaptieve Centrale Eindtoets), is besloten dat ook het sbo en so vanaf 2019-2020 een eindtoets moeten afnemen.

Ontheffing

De verplichting om een eindtoets af te nemen betekent echter niet, zo laat Slob in deze reactie op Kamervragen weten, dat alle leerlingen in het sbo en so de toets gaan maken. ‘Het bevoegd gezag behoudt de mogelijkheid om te bepalen dat bepaalde leerlingen geen eindtoets hoeven af te leggen’, aldus de minister.

Hij wijst daarbij op Beleidsregel ontheffingsgronden eindtoetsing PO. Daarin staat dat zeer moeilijk lerende kinderen en meervoudig gehandicapte leerlingen de toets niet hoeven te maken.

Ranglijstjes

De minister laat in zijn reactie op vragen uit de Tweede Kamer verder weten het zeer onwenselijk te vinden als op basis van eindtoetsresultaten ‘ranglijstjes worden gemaakt van scholen (…) zonder daarbij de context van de scholen mee te nemen’.

Ongewenst gebruik van eindtoetsgegevens voor lijstjes kan volgens hem het beste worden tegengegaan als scholen zich helder over het eigen beleid en bereikte resultaten verantwoorden. Slob vindt Scholen op de Kaart daarvoor heel geschikt.

Evaluatie Vensters PO: ‘Onbekend maakt onbemind’

Het programma Venster PO kent sterke punten, maar het moet ook op een aantal punten worden verbeterd. ‘Onbekend maakt onbemind’, zo staat in een evaluatierapport.

Vensters PO is een programma van de PO-Raad. Scholen kunnen er cijfermatige informatie in zetten over bijvoorbeeld eindtoetsresultaten, leerlingenpopulatie, financiën en personeel. Die informatie komt op de website Scholen op de Kaart. De gedachte hierachter is dat ouders de informatie kunnen gebruiken bij de keuze voor een school.

Een sterk punt van Vensters PO, zo blijkt uit de evaluatie, is dat het programma scholen en besturen helpt om op een transparante wijze verantwoording af te leggen. Het helpt hen ook bij het maken van benchmarks. Daarnaast stelt het scholen en besturen in staat om informatie te delen met ouders en andere stakeholders.

Uit de evaluatie komen ook zwakke punten naar voren. Zo wordt het programma niet als gebruiksvriendelijk ervaren. Het kost scholen veel tijd om er informatie in te zetten. Bovendien kent een deel van de mensen Vensters PO helemaal niet.

Lees meer…

Schoolgids mag niet alleen op externe website

Het is in strijd met de wet als de schoolgids alleen via de website Scholen op de kaart beschikbaar wordt gesteld. Dat benadrukt onze Helpdesk naar aanleiding van een bericht van de PO-Raad.

De sectororganisatie van het primair onderwijs meldt dat eind december is overlegd met de Inspectie van het Onderwijs over de integratie van de schoolgids en Scholen op de kaart. Dit zou er volgens de PO-Raad toe moeten leiden dat de scholen geen schriftelijke schoolgids meer hoeven te hebben, maar enkel hun eigen SchoolVenster nog hoeven in te vullen en publiceren.

Schoolgids uitreiken

Juridisch adviseur Ronald Bloemers van de Helpdesk van VOS/ABB benadrukt dat de wet formeel iets anders bepaalt dan wat de PO-Raad suggereert. Hij wijst op artikel 13 lid 2 van de Wet op het primair onderwijs (WPO) en artikel 24a van de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) waarin staat dat het bevoegd gezag de schoolgids aan de ouders moet uitreiken.

‘Op de website verwijzen naar het eigen SchoolVenster is goed, maar dat ontslaat de school niet van de verplichting jaarlijks de de schoolgids aan de ouders te sturen. Ik kan me voorstellen dat het voldoende is de ouders actief te melden dat ze de schoolgids altijd op de schoolwebsite kunnen inzien, maar verwijzen naar een externe website vind ik moeilijk passen bij de tekst in de wet’, aldus Bloemers.

Reactie inspectie

De Inspectie van het Onderwijs laat desgevraagd aan VOS/ABB weten dat er inderdaad gesprekken zijn geweest met de PO-Raad, maar die gingen over ‘de eventuele mogelijkheid van publicatie van (delen van) de schoolgids op Scholen op de kaart’.

Het is uit de reactie van de inspectie geenszins op te maken dat scholen straks geen schriftelijke schoolgids meer hoeven te hebben, maar enkel hun eigen SchoolVenster nog hoeven in te vullen en publiceren, zoals de PO-Raad meldt.

‘Op dit moment geldt de wettelijke regeling dat scholen de schoolgids aan ouders moeten ‘uitreiken’. In het toezicht gaan we er van uit dat publicatie op de eigen website van de school hier ook onder valt’, aldus de Inspectie van het Onderwijs.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Minder gegevens Scholen op de Kaart

Met ingang van deze week hoeven scholen in het voortgezet onderwijs minder gegevens in te vullen voor de website Scholen op de Kaart. Er verdwijnen drie indicatoren die bezoekers weinig gebruiken. 

Dit heeft Vensters VO besloten op basis van gebruikersonderzoek en feedback van scholen, meldt de VO-Raad op zijn website. Het gaat om de indicatoren Samenwerking, Onderwijstijd en Financiën. Het bleek dat bezoekers van de site Scholen op de Kaart deze informatie minder belangrijk vindt, terwijl de scholen het een tijdrovende klus vinden om deze onderdelen goed in te vullen. De indicatoren worden al per 27 oktober verwijderd.

Meer informatie