Handreiking schooladvisering geactualiseerd – PO/VO

Het ministerie van OCW heeft vanwege nieuwe wet- en regelgeving de Handreiking schooladvisering geactualiseerd. De geactualiseerde handreiking gaat onder andere over de nieuwe term ‘doorstroomtoets’, die vanaf dit schooljaar de oude term...

Nieuwe versie Handreiking schooladvisering – PO/VO

Het ministerie van OCW heeft de geactualiseerde versie van de Handreiking schooladvisering gepubliceerd. Deze handreiking is bedoeld om leerkrachten, intern begeleiders en schoolleiders te ondersteunen bij het tot stand komen van het schooladvies van leerlingen in...

Handreiking schooladvisering groep 8 – PO/VO

Het ministerie van OCW heeft de Handreiking schooladvisering online gezet. De handreiking is volgens het ministerie bedoeld om leerkrachten, intern begeleiders en schoolleiders te ondersteunen bij het tot stand komen van het schooladvies aan leerlingen in groep 8. OCW...