Het ministerie van OCW heeft de Handreiking schooladvisering online gezet.

De handreiking is volgens het ministerie bedoeld om leerkrachten, intern begeleiders en schoolleiders te ondersteunen bij het tot stand komen van het schooladvies aan leerlingen in groep 8. OCW meldt ook dat de handreiking onderwijsprofessionals kan helpen bij het maken of bijstellen van een plan voor de schooladviesprocedure.

U kunt de handreiking downloaden:

Handreiking schooladvisering

Deel dit bericht: