Financiële bijdrage beïnvloedt voor 3% schoolkeuze

Voor 3 procent van de ouders beïnvloedt de hoogte van de schoolkosten hun schoolkeuze. Dit geldt zowel voor het primair als voortgezet onderwijs, zo blijkt uit de Schoolkostenmonitor 2018-2019.

In de monitor staat dat in het primair onderwijs het aandeel scholen met een lage vrijwillige ouderbijdrage is toegenomen naar één op de vijf. Desondanks is het gemiddelde bedrag tussen 2014 en 2018 nauwelijks afgenomen. Naast de vrijwillige ouderbijdrage vragen scholen soms aanvullende bijdragen.

Van de ouders van leerlingen in het primair onderwijs vindt circa 30 procent dat de schoolkosten (zeer) laag zijn. Ongeveer 15 procent vindt ze (zeer) hoog en de overige 55 procent vindt de kosten laag noch hoog. Voor 97 procent van de ouders is de hoogte van de financiële bijdrage niet van invloed op hun schoolkeuze.

Voortgezet onderwijs

In het vmbo zijn de totale schoolkosten de laatste jaren gedaald. Voor havo en vwo was sprake van een lichte stijging. Als alleen wordt gekeken naar de vrijwillige ouderbijdrage, dan valt op dat die de afgelopen jaren een stijging heeft laten zien.

De helft van de ouders van leerlingen in het voortgezet onderwijs vindt de schoolkosten hoog noch laag. Ruim 40 procent vindt ze (zeer) hoog en 10 procent vindt ze (zeer) laag. Ook in het voortgezet onderwijs is het zo dat voor 97 procent van de ouders de hoogte van de financiële bijdrage niet van invloed is op hun schoolkeuze.

Meer lezen? Schoolkostenmonitor 2018-2019

Doorgaande leerlijn in magazine Naar School!

Het aprilnummer van ons magazine Naar School! gaat onder andere over de doorgaande leerlijn. We gingen langs bij openbare basisschool West en het Nieuwe IJsselcollege in Capelle aan den IJssel die nauw met elkaar samenwerken om de overgang van basis- en voortgezet onderwijs zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Groepsleerkracht Johan Hof van obs West en docent Marloes Joosten van het Nieuwe IJsselcollege pleiten ervoor de starheid los te laten om talenten te ontwikkelen. Dat dit nu nog niet mogelijk is, komt volgens hen door wetten en regels die een soepele overgang van basis- naar voortgezet onderwijs belemmeren.

Beide scholen gebruiken een adaptieve digitale oefenomgeving. Leerlingen in de groepen 7 en 8 kunnen, als zij daarvoor het niveau hebben, inloggen op het Nieuwe IJsselcollege. Op deze manier kunnen ze op de basisschool al op het niveau van het voortgezet onderwijs verder. In feite vloeien basisschool en voortgezet onderwijs ineen.

Op de cover van het aprilnummer staan de leerlingen Rebecca Keijzer van het Nieuwe IJsselcollege en Cinto Verkerk van obs West. Zij vertellen in de rubriek Wij gaan naar school over zichzelf en hun ervaringen op school.

Schoolkeuze uitstellen

In het magazine staat ook een artikel over de uitstel van schoolkeuze. Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen pleiten hiervoor, omdat bij ruim 30 procent van de leerlingen het onderwijsniveau op de middelbare school niet overeenkomt met het basisschooladvies. Maar in de praktijk is niet iedereen het met de Groningers eens.

Naar School! belicht verder de openbare Sterrenschool Apeldoorn, die een manier heeft gevonden om te voorkomen dat jonge kinderen gedragsproblemen ontwikkelen. Dat lukt met een nieuwe functie vanuit de zorg, geïntegreerd in het team.

Feest van openbaar onderwijs

Natuurlijk besteedt het aprilnummer aandacht aan de School!Week, de jaarlijkse campagneweek van en voor het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. Openbare scholen in heel Nederland lieten vorige maand op verschillende wijzen zien wat hun meerwaarde is. VOS/ABB organiseerde in de School!Week diverse activiteiten.

Directeur Hans Teegelbeckers van VOS/ABB gaat in zijn column ook in op de School!Week. Hij bespreekt onder andere de expertmeeting in ons kantoor in Woerden over het door ons en de Vereniging Openbaar Onderwijs ontwikkelde toekomstconcept School!, dat uitgaat van onderwijs zonder denominaties.

Andere onderwerpen

  • Rekentoets heeft langste tijd gehad: reacties van een rector, een wiskundedocent en een leerplanontwikkelaar.
  • Maatschappelijke stage: hoewel wegbezuinigd, gaan twee op de drie scholen ermee door.
  • Duurzamer krijg je het niet: in Uden staat staat een gloednieuw schoolgebouw dat helemaal zelfvoorzienend is.
  • Samenwerken voor toekomstbestendig onderwijs: leerlingen van de openbare RSG Wolfsbos in Hoogeveen krijgen hun technieklessen deels buiten de school.
  • Schoolzwemmen kopje onder? In de grote steden is het onverminderd populair!
  • Noordwijk ontmoet India: leerlingen van het openbare Northgo College maken kennis met leeftijdgenoten van de Lexicon International School in Pune.

Verder in het aprilnummer: kort onderwijsnieuws, excursie- en boekentips, vraag en antwoord en juridisch advies van onze Helpdesk.

Magazine Naar School!

Ons magazine Naar School! verschijnt vijf keer per jaar in een oplage van 3500 exemplaren. Leden van VOS/ABB krijgen het magazine gratis toegestuurd. Dit geldt voor bij VOS/ABB aangesloten besturen én hun scholen.

Bovenschoolse directies kunnen op aanvraag ook één gratis abonnement nemen. U kunt daarvoor een mailtje sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Abonnement Naar School!‘. Vermeld in uw mail uw naam of de naam van uw organisatie en het adres waarop u het magazine wilt ontvangen.

Niet-leden kunnen een abonnement op Naar School! nemen voor 29,50 euro per jaar. Ook hiervoor geldt dat u een mailtje kunt sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Abonnement Naar School!‘. Vermeld in uw mail uw naam of de naam van uw organisatie en het adres waarop u het magazine wilt ontvangen.

Hebt u ideeën voor magazine Naar School!? Mail Martin van den Bogaerdt van VOS/ABB: mvandenbogaerdt@vosabb.nl

Adverteerders kunnen contact opnemen met bureau Recent.

Download aprilnummer magazine Naar School!

 

Groep 8-leerkrachten blij met VO Gids

De regio-edities van de VO Gids voor leerlingen uit groep 8 en hun ouders worden goed gewaardeerd. Dat blijkt uit een enquête die de uitgever van deze keuzegids onder groep 8-leerkrachten heeft gehouden.

De ruim 1000 respondenten geven aan dat er in de VO Gids een goede variatie aan onderwerpen is en dat de leesbaarheid van de artikelen voor ouders en leerlingen prima is. Ook is de overgrote meerderheid tevreden over de inhoud van de VO Gids.

Handig middel voor ouders en leerlingen

Een van de deelnemende scholen is het openbare Lingecollege in Tiel. ‘De VO Gids is voor ons een handig middel om ouders en leerlingen groep 8 goed te informeren over onze school’, zegt PR-medewerker Linda van Oostveen-Gijbels van deze school.

Directeur Niek van der Zanden van het samenwerkingsverband RSV PVO in Eindhoven en de regio Kempenland vindt dat de VO Gids ouders en kinderen goed helpt bij de schoolkeuze.

VOS/ABB-korting op presentatie in VO Gids

Scholen voor voortgezet onderwijs die bij VOS/ABB zijn aangesloten, kunnen korting krijgen op eigen presentatiepagina’s in de VO Gids. U kunt daarover contact opnemen met de VO Gids via info@devogids.nl.

VOS/ABB laat in de VO Gids zien waar het openbaar onderwijs voor staat:

Je bent welkom in het openbaar onderwijs

School!Week

In de meeste regio-editiesvan de VO Gids staat ook een advertentie over de School!Week, de jaarlijkse week van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs in Nederland. Dit landelijke evenement wordt georganiseerd door VOS/ABB. De School!Week is dit schooljaar van 20 tot en met 24 maart.

De 59 regio-edities van de VO Gids zijn dit schooljaar in een oplage van in totaal 190.000 stuks gratis verspreid onder basisscholen.

Schoolkeuze-game Go VMBO! vernieuwd

Met het vernieuwde interactieve lesprogramma Go VMBO! kunnen leerlingen uit groepen 7 en 8 van de basisschool zich voorbereiden op hun schoolkeuze.

De vernieuwing van de game heeft te maken met de vernieuwing van het vmbo. Leerlingen kunnen voortaan in het vmbo kiezen uit 10 profielen en stellen daarna zelf een programma samen.

Go VMBO! helpt leerlingen hun talenten te ontdekken en geeft op basis daarvan aan op welke school zij het beste tot hun recht komen.

Ga naar www.govmbo.nl.

Dekker liep als leerling vast in brede brugklas

‘Een brede brugklas is ideaal als je nog niet precies weet wat je wil doen, maar het kan ook funest zijn als je al wél precies weet waar je heen wilt’, zegt staatssecretaris Sander Dekker in het Algemeen Dagblad.

In het AD staat een interview met Dekker over de keuze die hij als groep 8-leerling maakte voor het voortgezet onderwijs. Hij vertelt onder andere dat hij zich in de brede brugklas van het rooms-katholieke Alfrink College in Zoetermeer verveelde en dat zijn moeder constateerde dat hij daar ‘geen leukere jongen van werd’.

‘Op een gegeven moment hebben mijn ouders een stevig gesprek met me gevoerd: als je zo blijft, word je van school gestuurd. Zij zagen dat het niet ging. Ik had dat niet door. Het was geen makkelijk besluit, maar ik ging na dat eerste schooljaar direct naar het vwo op het Oranje Nassau College in plaats van nog een jaar in de brede brugklas te blijven.’

Brede brugklas handhaven

Dekker was dus niet een leerling voor wie het goed was het selectiemoment uit te stellen. Toch benadrukt hij als staatssecretaris het belang van de brede brugklas, zoals blijkt uit antwoorden op Kamervragen uit 2015, waarin hij scholen oproept ‘in het belang van leerlingen brede brugklassen te blijven aanbieden’.

In het interview vertelt Dekker ook dat denominatie geen criterium was voor de keuze voor vervolgonderwijs. ‘Ik kwam van een Jenaplanbasisschool en het Alfrink was katholiek, terwijl ik van huis uit gereformeerd was. Maar de kwaliteit van het onderwijs gaf de doorslag’, aldus de staatssecretaris.

Lees meer…

Leerlingen in Randstad en Noorden reizen veel

In de Randstad en in het Noorden maken leerlingen in het voortgezet onderwijs relatief veel kilometers van en naar school. Dat staat in het onderzoeksrapport Schoolkeuzemotieven van ouders en leerlingen in het voortgezet onderwijs.

Afstand is een belangrijk criterium voor de keuze voor een bepaalde school. Ongeveer 15 procent van de ouders is niet bereid hun kinderen meer dan 1 kilometer verder te laten reizen naar een school die de denominatie van hun voorkeur heeft. Nog eens een tiende wil hun kinderen maximaal 2 kilometer verder laten reizen dan strikt noodzakelijk is.

Er zijn ook ouders die bereid zijn hun kinderen desnoods tientallen kilometers verder te laten reizen om naar een school te kunnen gaan die aan hun wensen voldoet.

De voorkeuren verschillen naar regio, geloof en opleidingsniveau van de ouders. Er is een sterke voorkeur voor denominatie in delen van het land met veel SGP-stemmers. Dat wordt weerspiegeld in de gereisde afstanden van en naar school.

In het rapport staat ook dat leerlingen in de Randstad en in de noordelijke provincies gemiddeld relatief lange afstanden afleggen om naar school te gaan. Dat hangt in de Randstad samen met het feit dat daar veel keuzemogelijkheden zijn. In het noorden van het land heeft het juist te maken met het relatief geringe aantal vo-scholen.

Minder ongelijkheid door latere schoolkeuze

Kinderen uit gezinnen met lagere inkomens hebben veel baat bij het verhogen van de leeftijd waarop ze een schoolkeuze maken. Door het uitstellen van die keuze hebben ze een grotere kans op het halen van een universitair diploma.

Bovendien kan het de gezondheidsverschillen tussen arm en rijk verminderen als kinderen niet meer direct na groep 8 moeten kiezen voor vmbo, havo of vwo, zo blijkt uit promotieonderzoek aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam door gezondheidseconoom Bastian Ravesteijn van het Tinbergen Institute.

Ongelijkheid in Finland

Hij baseert zich voor zijn conclusies op de situatie in Finland. Daar werd de schoolkeuzeleeftijd met vijf jaar verhoogd. Dat bleek daar met name goed uit te pakken voor kinderen uit gezinnen met lage inkomens.

Hun kans om een universitair diploma te halen steeg van 6 naar 7,5 procent. Nadeel van de Finse keuze was dat de kans op een universitaire opleiding voor kinderen uit gezinnen met hogere inkomens daalde 24 naar 22,5 procent.

Later/eerder dood

De late schoolkeuzeleeftijd in Finland had effecten over de gehele levensloop: de sterftekans van kinderen uit arme gezinnen tot aan het vijftigste levensjaar nam met 20 procent af. Ook hier was het effect voor kinderen met rijkere ouders negatief: hun (oorspronkelijk lagere) sterftekans voor het vijftigste levensjaar nam met 25 procent toe.

Lees meer….

Gratis schoolkeuze-game

Nu de leerlingen in groep 8 weer bezig zijn met hun schoolkeuze, wijst de Stichting Platforms VMBO op de gratis educatieve schoolkeuzegame GO VMBO!

Dit online spel, dat in 2012 is ontwikkeld, geeft  inzicht in het gehele voortgezet onderwijs, met de nadruk op het vmbo. Het spelen helpt leerlingen van de groepen 7 en 8 hun talenten te ontdekken en ook op welke school zij met die talenten het best tot hun recht komen. De game eindigt met een persoonlijk advies. Spelen kan via info@platformsvmbo.nl. De winnende klas wordt hiervan persoonlijk op de hoogte gebracht. Doe vandaag nog mee! Gratis promotiepakket Voor geïnteresseerden is een gratis promotiepakket van de Go VMBO! game beschikbaar. Het pakket bevat posters voor in de klas en informatiekaarten voor leerlingen. Via www.govmbo.nl/promotiepakket kunnen scholen het promotiepakket aanvragen.” target=”_blank”>www.govmbo.nl.

Dit jaar wordt een fotowedstrijd verbonden aan de game. Klassen die tussen 2 februari en 24 april 2015 een foto sturen met daarop hun klas die de GO VMBO! game speelt, maken kans op een verrassingspakket voor de hele klas.

Foto’s inzenden kan via info@platformsvmbo.nl.

 

Plasterk pleit voor uitstel schoolkeuze

Die discussie is overigens niet nieuw. Al in de jaren zeventig kwam toenmalig minister van Onderwijs Van Kemenade met het plan voor de Middenschool, waarin alle leerlingen van 12 tot 16 jaar hetzelfde onderwijs zouden krijgen. Die Middenschool is er nooit gekomen. Wel kwam er in de jaren negentig de basisvorming met een breed pakket vakken in de brugklassen op alle niveaus. Dit systeem is enkele jaren geleden weer opgeheven omdat het niet goed werkte.

Toch wil Plasterk het debat over de uitstel van schoolkeuze heropenen, omdat volgens hem uit elke internationale vergelijking  blijkt dat Nederland het enige land is waar zo vroeg wordt geselecteerd. “Ik kan deze signalen niet negeren”, zegt hij. Hij vindt ook dat een uitgestelde schoolkeuze past in de huidige tijd, en nodig is voor ‘sociale stijging’. “Jongeren wachten tegenwoordig langer met het maken van een beroepskeuze, en vooral allochtone jongens vallen op dit moment nogal eens buiten de boot”. 

Lees hier het complete vraaggesprek in de Volkskrant.