ParnasSys heeft spijt van ‘Wil je leerling uitsluiten?’

ParnasSys gaat een brochure voor het product Schoolkassa aanpassen vanwege de buitengewoon kwalijke slogan ‘Wil je een leerling uitsluiten? Dat kan!’.

Schoolkassa is een administratiesysteem waarmee scholen kunnen bijhouden welke ouders de vrijwillige ouderbijdrage of bijvoorbeeld het geld voor een schoolreisje hebben betaald. Als er niet is betaald, kan in het systeem direct worden aangegeven dat een leerling wordt uitgesloten, zo staat in de brochure.

VOS/ABB vindt dat deze aanbeveling in de brochure niet past bij het principe dat alle kinderen recht hebben op gelijke kansen en dat dus geen enkele leerling mag worden uitgesloten, ook niet als bijvoorbeeld de vrijwillige ouderbijdrage (nog) niet is betaald. Daarom heeft VOS/ABB ParnasSys hierover benaderd.

In een reactie laat algemeen directeur Dirk Jan Timmer van Topicus (het moederbedrijf van ParnasSys) aan VOS/ABB weten dat er sprake is van ‘verwarring over woordgebruik’.  Er had in de brochure moeten staan dat scholen door gebruik te maken van het systeem aanmaningen en niet leerlingen kunnen uitsluiten. Hij benadrukt dat ParnasSys kansengelijkheid heel belangrijk vindt.

De brochure waarmee ParnasSys Schoolkassa aanprijst wordt nu aangepast.

De SP en GroenLinks in de Tweede Kamer hebben Kamervragen gesteld over de brochure van ParnasSys.

Ouderbijdrage niet betaald? Uitsluiting mag niet!

Kinderen mogen nooit meer worden buitengesloten van extra schoolactiviteiten als hun ouders of verzorgers de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen betalen. Daartoe hebben SP en GroenLinks een initiatiefwetsvoorstel opgesteld.

SP-Tweede Kamerlid Peter Kwint zegt al jaren te strijden tegen uitsluiting van kinderen van ouders met weinig geld. ‘En elke keer zegt de minister dat scholen nu echt hier iets aan moeten doen. Maar verandert er niks in de wet. Wij zijn het wachten zat en hebben dus maar zelf een wet geschreven. Elk kind moet mee kunnen op schoolreis’, aldus Kwint.

Zijn collega Lisa Westerveld van GroenLinks signaleert een ‘keiharde tweedeling in de samenleving, die helaas ook in de klas is geland’. Zij benadrukt dat elk kind een gelijke kans verdient.

Het voorstel van GroenLinks en SP ligt nu voor advies bij de Raad van State.

Goed onderwijs voor álle kinderen

Directeur Hans Teegelbeckers van VOS/ABB heeft in het oktobernummer van magazine Naar School! gezegd dat hij blij is met het voorstel van GroenLinks en SP om wettelijk vast te leggen dat geen enkele leerling mag worden uitgesloten van schoolactiviteiten als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen.

‘Goed onderwijs dient voor álle kinderen toegankelijk te zijn. Dit betekent dat het hele aanbod van de school, dus alle activiteiten binnen het curriculum, voor elke leerling bereikbaar moet zijn’, aldus Teegelbeckers.

Lees meer…

‘School is geen reisbureau!’

Directeur Gaby van den Biggelaar van de Stichting Leergeld Nederland trekt in het Dagblad van het Noorden aan de bel over steeds duurder wordende schoolreizen naar verre oorden. ‘Een school is geen reisbureau’, benadrukt ze.

De noordelijke krant meldt dat er scholen in de provincie Groningen zijn die schoolreizen organiseren naar China, Cambodja, Ghana of Zimbabwe. Van den Biggelaar stelt dat scholen met het organiseren van dergelijke verre reizen een deel van de leerlingen uitsluit. ‘Als je denkt dat een reis van educatieve waarde is, dan geldt dat voor iedereen. Waarom zou je dan als school zulke reizen organiseren?’

Het Dollard College doet hier niet aan mee, vertelt directeur Harko Barla van de vestiging in Oude Pekela. ‘Ontwikkelingswerk in Ghana of scholieren die naar Indonesië gaan, ik heb het allemaal wel eens gehoord. Je merkt dat het steeds gekker wordt, scholen maken er goede sier mee. Maar hier beginnen we er niet aan.’

Lees meer…

Directeur baalt van ouders die op laatste moment betalen

Pas als ouders vlak voor de schoolreis een brief krijgen waarin staat dat hun kind niet mee mag omdat het geld daarvoor nog steeds niet is overgemaakt, wordt er ineens betaald. Dat meldt Verus op basis van de ervaring van de directeur van de protestants-christelijke basisschool Het Open Venster in Rotterdam.

Volgens Verus doet directeur Victor van Toer er maandenlang alles aan om het mogelijk te maken dat alle kinderen meegaan op schoolreis. De financiële bijdrage die Het Open Venster aan de ouders vraagt is 50 euro per jaar, waarvan 25 euro voor de schoolreis is. De school geeft altijd aan in gesprek te willen met ouders die dit niet kunnen betalen.

Elk jaar blijkt dat ruim de helft van de ouders nog niet heeft betaald als de datum van de schoolreis nadert. De leerlingen die het betreft, krijgen dan een brief mee naar huis, waarin de ouders (opnieuw) wordt gevraagd te betalen.

In de week voor de schoolreis volgt de laatste brief. In die brief staat dat het kind niet mee mag op schoolreis, omdat er nog steeds niet is betaald. ‘En dan kan ik hier de kassa opengooien want dan wordt er en masse betaald’, aldus Van Toer, die eraan toevoegt dat ouders dan vaak boos reageren.

Lees meer…

Elk kind telt

Directeur Hans Teegelbeckers heeft in een commentaar op deze website aangegeven dat elk kind telt, of de vrijwillige ouderbijdrage nu wel of niet is betaald.

‘Maar ja, de realiteit is dat voor niets de zon opgaat. Schoolreisjes en andere extra activiteiten moeten betaald worden. De Efteling is geen liefdadigheidsinstelling, maar een commercieel bedrijf met een verdienmodel. Als de ouders de portemonnee niet kunnen trekken, wie dan wel?’, vraagt Teegelbeckers zich af.

VOS/ABB wil graag weten hoe u over de vrijwillige ouderbijdrage denkt. Mail uw ideeën naar redactie@vosabb.nl.

Lees het commentaar

 

Ouderbijdrage wel of niet betaald, elke leerling telt!

Onderwijsminister Arie Slob vindt dat de scholen ervoor moeten zorgen dat ook leerlingen van wie de ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen kunnen deelnemen aan extra activiteiten, zoals schoolreisjes.

Het is wettelijk toegestaan om leerlingen niet te laten deelnemen aan extra activiteiten als hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen, maar Slob vindt dat niet kunnen. ‘Het is onacceptabel dat er nog steeds berichten zijn dat leerlingen worden buitengesloten’, zo staat in een brief aan de Tweede Kamer.

Slob is niet van plan de wet aan te passen. Wel wil de minister dat er gedragsregels komen waar de scholen zich aan moeten houden.

Schoolreisjes niet gratis

In zijn brief staat niets over het probleem waarmee scholen worden geconfronteerd als ouders de vrijwillige bijdrage niet betalen. Schoolreisjes zijn immers niet gratis.

Een oplossing waar veel scholen al voor kiezen, is een potje dat kan worden aangesproken om leerlingen van wie de ouders niet betalen aan extra activiteiten te laten deelnemen. Dat potje kan worden gevuld met een deel van bijdragen van andere ouders die wel betalen.

Lees meer…

Zonder vrijwillige ouderbijdrage op schoolreis?

De SP en GroenLinks willen bij wet regelen dat kinderen van wie de ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet willen of kunnen betalen, niet kunnen worden uitgesloten van extra activiteiten.

Nu is het zo dat scholen leerlingen mogen uitsluiten van extra activiteiten als hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen. Het gaat bijvoorbeeld om schoolreizen. De SP en GroenLinks stellen dat dit kansenongelijkheid in de hand werkt. Bovendien zou het voor de betreffende kinderen traumatiserend zijn.

Ouderbijdrage gemiddeld 5 euro per maand

De gemiddelde vrijwillige ouderbijdrage per basisschoolleerling is gestegen van 38 euro in 2006 naar 61 euro in 2016. De verschillen tussen scholen kunnen groot zijn. Zo zijn er scholen die enkele tientjes vragen, maar het komt ook voor dat aan ouders honderden euro’s per jaar wordt gevraagd.

In de schoolgids moet vermeld staat dat de ouderbijdrage voor extra activiteiten vrijwillig is. In de praktijk echter wordt het vrijwillige karakter van de bijdrage door een deel van de ouders niet als zodanig herkend, maar als dwingend ervaren.

Terreurdreiging heeft beperkte invloed op schoolreizen

De terroristische aanslagen van de afgelopen jaren heeft beperkte invloed gehad op de bestemming van schoolreizen. Driekwart van de scholen in het voortgezet onderwijs heeft de bestemming niet gewijzigd, meldt DUO Onderwijsonderzoek.

De scholen die wel een andere keuze hebben gemaakt in verband met het risico van terreur, gaan niet meer naar Londen, Parijs of Berlijn. Vooral Praag is bij deze scholen een populaire bestemming geworden.

Uit het onderzoek blijkt ook dat er maar weinig ouders zijn die bepalen dat hun kind niet meer mee mogen naar een buitenlandse bestemming vanwege terreurdreiging. Dat komt slechts een enkele keer voor.

Lees meer…

Gratis tips voor veilige schoolreis

Op de website van School en veiligheid is het gratis infoblad Wijs op schoolreis beschikbaar.

School en veiligheid wijst erop dat het bij het organiseren van een schoolreis belangrijk is om rekening te houden met de veiligheid en om maatregelen te nemen om de reis zo veilig mogelijk te laten verlopen. Daarbij wordt verwezen naar ongevallen en terreurdreiging.

Ga naar het infoblad Wijs op schoolreis.

Schoolreis uitstellen? Informatie over annuleringsdekking

Scholen die vanwege terreur(dreiging) een reis met leerlingen niet willen laten doorgaan of willen uitstellen, kunnen bij VOS/ABB’s verzekeringspartner Aon advies inwinnen over de eventuele annuleringsdekking.

Aon wijst erop dat scholen die een reis niet laten doorgaan of uitstellen en hun annuleringsverzekering willen aanspreken, er rekening mee moeten houden dat die verzekering doorgaans slechts uitkeert als er officieel sprake is van een negatief reisadvies. Eventuele aanvullende annuleringsmogelijkheden zullen altijd ruim voor aanvang van de reis besproken moeten worden.

Mocht u meer informatie willen over de dekkingsmogelijkheden bij annulering van een schoolreis, dan kunt u contact opnemen met Aon:

Henri Damen: 06-13817417, henri.damen@aon.nl
Ruud van Houten: 06-14875425, ruud.van.houten@aon.nl

Over het algemeen geldt in verband met de terreurdreiging het advies om van tevoren goed na te denken over de risico’s die verbonden zijn aan schoolreizen naar bijvoorbeeld Londen, Parijs, Brussel of andere (hoofd)steden.

Meeste scholen laten zich niet afschrikken door ‘Londen’

Veel scholen die reizen hebben gepland naar Londen, laten zich niet afschrikken door de terreuraanslag in de Britse hoofdstad, meldt het AD.

Woensdag werd een aanslag gepleegd op de Westminster Bridge en bij de parlementsgebouwen in Londen. Er vielen vijf doden. Veertig mensen raakten gewond. Het AD vroeg aan organisaties die schoolreizen organiseren of zij naar aanleiding van de aanslag veel annuleringen hebben binnengekregen, maar dat blijkt niet het geval.

Bij Senlac Tours is volgens de krant één vraag binnengekomen van een school die wilde weten of het verstandig is om nu nog naar Londen te gaan. Bij Europa Speciaal Reizen heeft geen enkele school zich gemeld, zo staat in het AD. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft geen negatief reisadvies voor Londen afgegeven.

Er zijn overigens wel scholen die nu niet naar Londen gaan. Een voorbeeld is het Newman College in Breda. De betrokken leerlingen en hun ouders zijn daarover geïnformeerd. Ook vmbo-school ’t Venster gaat niet naar de Britse hoofdstad, meldt De Gelderlander.

Niet naar Londen: hoe zit het met annuleringsdekking?

Scholen die vanwege de terreuraanslag in Londen een reis met leerlingen niet willen laten doorgaan of willen uitstellen, kunnen bij VOS/ABB’s verzekeringspartner Aon advies inwinnen over de eventuele annuleringsdekking.

Lees meer…

PO-Raad tegen hoge ouderbijdrage

Een hoge vrijwillige ouderbijdrage kan leiden tot een tweedeling tussen kinderen van ouders met voldoende geld en kinderen van wie de ouders de bijdrage niet kunnen betalen. De PO-Raad spreekt bij de NOS van ‘klassenjustitie’.

Woordvoerder Ad Veen van de PO-Raad reageert bij de NOS op een pamflet van de Stichting Leergeld om de vrijwillige ouderbijdrage beperkt te houden. Ook zouden scholen volgens die stichting rekening moeten houden met ouders die de bijdrage niet kunnen betalen, omdat anders steeds meer kinderen van minder draagkrachtige ouders de dupe worden.

Hoge ouderbijdrage: klassenjustitie

De PO-Raad erkent tegenover de NOS dat de vrijwillige ouderbijdrage tot tweedeling kan leiden. Ouders met een laag inkomen zullen hun kind niet snel aanmelden op een school waar de bijdrage 1000 euro bedraagt. ‘Scholen zijn vrij om hun ouderbijdrage te bepalen, maar ik ben het ermee eens dat dit kan leiden tot klassenjustitie. Dat wil je niet als onderwijs’, zo citeert de NOS woordvoerder Ad Veen van de sectororganisatie.

Lees meer…

Schoolreizen niet meer naar terreurgevoelige steden

Veel scholen worstelen na de aanslagen in Parijs en Brussel met de invulling van de buitenlandse schoolreizen, meldt de NOS op basis van een rondgang langs scholen voor voortgezet onderwijs.

De scholen willen volgens de NOS niet toegeven aan de angst, maar voelen ook een grote verantwoordelijkheid voor de leerlingen. Over het algemeen gaan de reizen door, maar worden er wel aanpassingen gedaan in het programma. Zo worden uit voorzorg hoofdsteden en het openbaar vervoer gemeden.

Geen schoolreizen meer naar Istanbul

Een stad die veel scholen links laten liggen, is Istanbul. Veel klassen zouden deze stad dit jaar aandoen, maar na aanslagen eerder dit jaar hebben bijna alle respondenten voor een locatie dichterbij gekozen, zoals Lissabon.

Lees meer…

Schoolreis te duur voor gezinnen met weinig geld

Eén op de zeven kinderen uit gezinnen met weinig geld, gaat niet mee op schoolreis. Dat blijkt uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In 2014 groeiden 421.000 minderjarige kinderen op in een huishouden met een laag inkomen. Dit komt neer op 12 procent.

Voor een paar met twee kinderen lag de lage-inkomensgrens in 2014 op 1920 euro per maand. Bij een inkomen daaronder spreekt CBS van risico op armoede.

Kinderen uit gezinnen met een laag inkomen kunnen minder vaak meedoen aan activiteiten dan hun leeftijdsgenoten. Zo kunnen ze niet altijd mee op schoolreis (13 procent) en zitten ze minder vaak op sport of op muziekles (32 procent).

Lees meer…

Schoolreizen naar Parijs geschrapt vanwege terreur

Het openbare Rembrandt College in Veenendaal schrapt de reis naar Parijs voor de vijfde klassen havo en vwo vanwege de terreuraanslagen in de Franse hoofdstad. Ook het Deltion College in Zwolle gaat niet.

De schoolleiding acht naar aanleiding van de gebeurtenissen het risico te groot om leerlingen en medewerkers op dit moment naar Parijs te laten gaan. ‘Ik zou mijn eigen kinderen ook niet laten gaan’, geeft rector Bart de Grunt aan op de website van het Rembrandt College.

De Brabantse krant BN/De Stem meldt dat reisorganisatie Travel Inventive in Breda schoolreizen naar Parijs niet laat doorgaan. Het ROC Deltion College in Zwolle had bij Travel Inventive voor deze week een reis naar Parijs geboekt, staat in de Stentor. Die reis gaat dus niet door.

Bij de aanslagen in Parijs zijn zeker 129 doden gevallen. Ongeveer 200 mensen raakten gewond. De verantwoordelijkheid van de aanslagen is opgeëist door Islamitische Staat. In Frankrijk is vanwege de terreur de noodtoestand afgekondigd.

Schoolreisje naar de Wallen kan écht niet!

VOS/ABB steunt de oproep van Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers (ChristenUnie) aan scholen om niet op excursie te gaan naar de Wallen in Amsterdam.

Segers doet zijn oproep in een open brief, die hij onder meer aan VOS/ABB heeft gestuurd. Het Kamerlid, dat namens de ChristenUnie het woord voert over beleid dat gericht is tegen mensenhandel, wijst erop dat er op de Wallen in Amsterdam gedwongen prostitutie voorkomt.

Hij noemt in zijn brief een Bulgaarse vrouw, Maria, die vanaf haar achttiende jaar gedwongen als prostituée achter het raam stond. Ze wist zich op den duur los te rukken uit de handen van de man die haar naar Amsterdam bracht. Maria vond het uitermate vernederend dat leerlingen die met school op excursie waren in Amsterdam, haar uitgebreid en lachend stonden te bekijken.

Volgens Segers verbazen ook andere bewoners van de Wallen zich erover dat er scholen zijn die met hun leerlingen op excursie gaan naar het prostitutiegebied. Hij schrijft ook dat hulpverleners zich hier boos over maken. Het Kamerlid doet daarom omwille van respect voor vrouwen zoals de Bulgaarse Maria een dringende oproep aan scholen ‘om de Wallen niet meer als attractie te beschouwen’.

VOS/ABB steunt die oproep. In de kernwaarden van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs neemt immers respect een belangrijke plaats in.

Het ChristenUnie-Kamerlid wijst er in zijn brief op dat er documentaires en boeken zijn waarmee scholen hun leerlingen kunnen laten zien welke ‘inktzwarte wereld’ er schuilgaat achter de prostitutie.

Terreurdreiging: school gaat voorlopig niet naar Parijs

De Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur heeft vanwege de huidige terreurdreiging van Islamitische Staat de schoolreis naar Parijs opgeschort.

Op de website van de krant BN De Stem staat dat de school niet naar Parijs gaat vanwege de recente berichten over een oproep van IS aanslagen te plegen in de metro van de Franse hoofdstad. De krant citeert rector Peter van Heusden: ‘We vinden deze maatregel niet overdreven. De dreiging is er zeker en we hoeven het niet op te zoeken. Het is en blijft een uitje en ik moet er niet aan denken als het fout zou gaan. Veiligheid van de leerlingen is onze verantwoordelijkheid.’

Over een paar maanden wordt bekeken of de Parijsreis alsnog door kan gaan. Als er dan nog steeds terreurdreiging is, komt er mogelijk een alternatief.

Schoolreisjes hebben hun langste tijd gehad?

De Vereniging Openbaar Onderwijs noemt schoolreisjes ‘een wezenlijk onderdeel van het schooljaar’. Vindt u dat ook?

Woordvoerder Michiel Jongewaard reageert in de Telegraaf op de trend dat steeds meer scholen afzien van het jaarlijkse schoolreisje. Dat signaleert directeur Jeroen Buter van pretpark Julianatoren in Apeldoorn: ‘Uit enquêtes kwam naar voren dat bijna 10 procent van de door ons aangeschreven scholen, allemaal oude klanten, afgelopen schooljaar helemaal geen schoolreis meer organiseerde. Dat zijn dus basisscholen die het schoolreisje in zijn geheel hebben afgeschaft.’

Een basisschool die het jaarlijkse schoolreisje heeft afgeschaft, is De Vlinderboom in Maastricht. ‘Schoolreizen zijn vroeger ontstaan met als achterliggende idee dat de kinderen zonder school nooit ergens kwamen’, zegt directeur Jan Slangen in de Telegraaf. Met een uitstap naar De Efteling is al snel 7000 euro gemoeid, benadrukt hij. ‘Voor dat bedrag kunnen we met alle klassen een paar keer per jaar naar interessante bezichtigingen in de omgeving, die onze leerlingen anders niet zouden zien, zoals de Limburgse mergelgroeven en de Maastrichtse vestingwerken.’

VOO noemt schoolreisjes ‘een wezenlijk onderdeel van het schooljaar’. Woordvoerder Michiel Jongewaard: ‘We denken allemaal met veel plezier terug aan de uitstapjes die we vroeger met de hele klas maakten. Het hoort er gewoon bij. De druk op onze scholieren is de afgelopen jaren enorm toegenomen. De nadruk ligt meer dan ooit op goed kunnen rekenen en spellen. Dat is prima, maar we moeten niet vergeten dat er meer in het leven is dan presteren! Ook dat moeten kinderen op school leren.’

Wat vindt u? Geef hieronder uw reactie.

Steeds meer ouders kunnen extra’s niet meer betalen

De Stichting Leergeld trekt opnieuw aan de bel over het toenemende aantal ouders dat de schoolkosten voor extra’s niet meer kan betalen. Vorig jaar meldde de directeur van deze stichting ook al dat steeds meer ouders geen geld meer hebben voor extra’s, zoals schoolreizen en iPads.

Het aantal aanvragen bij de stichting, die ouders met weinig geld kan helpen, neemt sterk toe. Zo stond eerder op deze website een bericht over de toename van het aantal aanvragen bij de afdeling in Amersfoort. In 2013 kwamen daar 870 aanvragen binnen, terwijl het er in 2012 nog 399 waren.

De toename heeft te maken met de groei van het aantal ‘nieuwe armen’, zoals mensen die door de economische crisis hun baan hebben verloren en zzp’ers met weinig betaalde opdrachten. Arme gezinnen worden bovendien geconfronteerd met stijgende kosten, zo zei directeur Gaby van den Biggelaar van de Stichting Leergeld. ‘Ouderbijdragen en contributies gaan omhoog. Het onderwijs gaat ervan uit dat alle ouders van leerlingen zich een laptop of iPad kunnen veroorloven.’

De stichting trekt nu opnieuw aan de bel, omdat het aantal hulpvragen bij Leergeld blijft toenemen. RTL Nieuws heeft er aandacht aan besteed.

In februari van dit jaar heeft in magazine School! van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) een artikel gestaan over dure schoolreizen die steeds meer ouders niet kunnen betalen. Download het artikel ‘Mag het een onsje minder zijn?’

Weg met dure excursies en schoolreizen?

In het Eindhovens Dagblad stond onlangs een interview met directeur Gaby van den Biggelaar van Leergeld Nederland. Zij vindt dat het afgelopen moet zijn met dure excursies en schoolreizen. Vindt u dat ook? Of hebben dergelijke reizen juist veel meerwaarde voor leerlingen?

‘Scholen moeten beter nadenken waarom ze ouders opzadelen met de kosten van reisjes naar New York, Peru of China’, aldus Van den Biggelaar in het Eindhovens Dagblad. Ze vraagt zich af of dit type reizen werkelijk noodzakelijk is voor het onderwijs. ‘Daar zitten reizen tussen van 800 à 1000 euro.’

De 72 lokale vestigingen van Leergeld Nederland vergoeden (buiten)schoolse activiteiten voor kinderen van arme ouders. Het geld komt grotendeels van particuliere donaties. Doel is te voorkomen dat kinderen in een sociaal isolement terechtkomen. Steeds vaker komen er aanvragen voor dure schoolreizen. Leergeld Nederland betaalt die niet.

Wat vindt u? Moet het afgelopen zijn met dure excursies en schoolreizen? Of moeten die blijven, omdat ze veel meerwaarde hebben voor de leerlingen? Geef hieronder uw mening of natuurlijk op Twitter via @VOSABB.

Moeten ouders toestemming geven voor reis?

Als uw school een buitenlandse reis organiseert, kunnen er aan de grens onverwachte problemen ontstaan. Bij reizen naar een land buiten het zogenoemde Schengengebied controleert de Koninklijke Marechaussee of de volwassene die een minderjarige begeleidt daar toestemming voor heeft van de ouders/verzorgers.

De Helpdesk van VOS/ABB werd door een school voor voortgezet onderwijs uit het noorden van het land getipt over mogelijke problemen waar scholen bij de grens tegenaan kunnen lopen. Directe aanleiding voor deze tip waren problemen met een schoolreis naar de Verenigde Staten. De problemen ontstonden op Schiphol toen de leerlingen geen verklaring van hun ouders/verzorgers konden overleggen.

Voor schoolreizen naar landen buiten het Schengengebied kan het nodig zijn om bij de douane een verklaring van de ouders/verzorgers aan de Koninklijke Marechaussee te overleggen. Daarin moet staan dat de ouders/verzorgers aan een begeleider van de minderjarige (in dit geval iemand van de school) toestemming geven om met hun kind naar het buitenland te reizen.

Op de website van de marechaussee staat uitgebreide informatie over het reizen met minderjarigen. U kunt daar ook formulieren downloaden die ouders kunnen invullen.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Touringcarbedrijf failliet: geen bus terug uit Efteling…

De Jong Tours heeft 160 leerlingen van openbare basisschool De Botter in Ridderkerk dinsdagochtend naar de Efteling gebracht, maar daar ’s middags niet opgehaald. Het busbedrijf vroeg enkele uren nadat de kinderen waren afgezet faillissement aan.

De groepen 3 tot en met 6 hadden dinsdag hun jaarlijkse schoolreisje. ’s Ochtends kwamen de bussen van De Jong Tours, eveneens uit Ridderkerk, gewoon bij de school voorrijden. Maar nadat enkele uren daarna het faillissement van het bedrijf was aangevraagd, bleek het onmogelijk de leerlingen en begeleiders weer op te halen. Volgens RTV Rijnmond had het bedrijf niets laten weten over de op handen zijnde faillissementsaanvraag.

De leerlingen zijn uiteindelijk door een ander touringcarbedrijf bij de Efteling opgehaald. De vertraging bleef beperkt tot driekwartier. Volgens een van de begeleiders hebben de kinderen niets gemerkt. Ze werden beziggehouden met spelletjes.