Zwembadpersoneel overbelast: veiligheid in geding

Personeel in zwembaden staat onder te hoge werkdruk. Daardoor is er niet altijd voldoende toezicht, waardoor de veiligheid in het geding is. Dat meldt FNV Sport en Bewegen op basis van een enquête onder badmeesters en -juffen.

De vakbond verwijst naar een verdrinking in zwembad ’t Gastland in Rhenen. Daar verdronk in 2015 tijdens het schoolzwemmen een 9-jarig Syrisch meisje dat op een basisschool in die plaats zat. Zij kon nog niet zwemmen.

De tragische verdrinking leidde tot een rechtszaak. Drie zwemleraren werden veroordeeld tot taakstraffen, omdat zij onvoldoende toezicht zouden hebben gehouden. Zij gingen in hoger beroep, omdat ze vinden dat de schuld voor de dood van het meisje niet bij hen ligt, maar bij de school.

Lees meer…

Nieuw veiligheidsprotocol schoolzwemmen

De Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) heeft een nieuw protocol Veiligheid en Toezicht Schoolzwemmen opgesteld. Directe aanleiding voor het nieuwe protocol is het incident met het Syrische meisje Salam dat in 2015 tijdens het schoolzwemmen verdronk in zwembad ’t Gastland in Rhenen.

Bij de herziening van het protocol is het vertrekpunt geweest dat de school, de groepsleerkrachten, de zwembadexploitant en de zweminstructeurs een gedeelde verantwoordelijkheid hebben voor het toezicht, meldt de VSG. ‘De verantwoordelijkheden en taken moeten onderling worden verdeeld en vastgelegd, zodat deze voor een ieder helder zijn. Zo zou de veiligheid van de leerlingen zoveel mogelijk zijn geborgd.’

Bovendien is er extra aandacht voor het toezicht vóór en na het zwemonderwijs. Zo moet er voldoende toezicht worden gehouden tijdens het vervoer, maar ook tijdens het vrij zwemmen aan het einde van de les. Er is in het nieuwe protocol tevens aandacht voor bijzondere situaties, bijvoorbeeld als sprake is van een taalbarrière.

Download het protocol

 

De Onderwijsjuristen van VOS/ABB adviseren alle schoolbesturen die schoolzwemmen aanbieden om het nieuwe zwemprotocol grondig te bestuderen.

‘De implementatie van het nieuwe zwemprotocol is een zaak tussen schoolbesturen en zwembaden. Het is zaak dat deze partijen met elkaar om tafel gaan om te praten over het nieuwe protocol en afspraken maken over de onderlinge taak- en rolverdeling bij het toezicht op het schoolzwemmen en de implementatie van deze nieuwe afspraken’, aldus mr. Christiaan Rooseboom van de Onderwijsjuristen.

De Onderwijsjuristen hebben in juni 2017 een toelichting gepubliceerd, waarin zij ingaan op de juridische gevolgen van het verdrinkingsgeval in Rhenen.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Onderwijsjuristen: Check protocol schoolzwemmen!

De Onderwijsjuristen van VOS/ABB adviseren alle schoolbesturen die zwemlessen aanbieden hun protocollen voor schoolzwemmen nog eens kritisch te bekijken.

Het advies van de Onderwijsjuristen volgt op de uitspraak van de rechtbank in Utrecht in de zaak van het Syrische meisje Salam, dat is verdronken na afloop van een zwemles in het zwembad in Rhenen.

De Onderwijsjuristen wijzen er in een toelichting op deze kwestie op, dat de twee leerkrachten die in deze zaak werden verdacht van dood door schuld weliswaar zijn vrijgesproken, maar ook dat de rechtbank in de uitspraak heeft meegenomen dat de school tekort is geschoten in haar zorgplicht. Het gaat specifiek om afspraken en communicatie over wie er tijdens het schoolzwemmen toezicht houden.

Volgens de Onderwijsjuristen bestaat er een kans dat dit in een eventuele aansprakelijkheidsprocedure wordt meegenomen in de beoordeling of de leerkrachten en/of de school aansprakelijk zijn.

DOWNLOAD TOELICHTING

Let op: alleen leden van VOS/ABB kunnen de toelichting downloaden.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Risico’s schoolzwemmen door verzekering gedekt

Aansprakelijkheidsrisico’s van de school verbonden aan schoolzwemmen, vallen in de basis onder de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering. Dat meldt Henri Damen van onze verzekeringspartner Aon naar aanleiding van vragen die hierover worden gesteld.

Er komen bij Aon geregeld vragen binnen over risico’s die aan schoolzwemmen zijn verbonden en over de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering. Damen is er helder over: deze risico’s vallen onder de dekking voor zover de school aansprakelijk is.

Protocol Schoolzwemmen

Hij wijst ook op het Protocol Schoolzwemmen, waarin staat waarvoor enerzijds de exploitant van het zwembad en waarvoor anderzijds de school verantwoordelijk is. De school moet er bijvoorbeeld voor zorgen dat de groepsleerkracht bij het schoolzwemmen aanwezig is en dat er voldoende begeleiding is.

De school en het zwembad kunnen onder omstandigheden ieder aansprakelijk zijn voor een ongeval, maar alleen als dat is veroorzaakt door een – verwijtbaar – onrechtmatige daad.  Voor de school kan onvoldoende toezicht houden een onrechtmatige daad zijn.

Informatie: Henri Damen, 06-13817417, henri.damen@aon.nl

Schoolzwemmen stopt vanwege rechtszaak verdrinking

Vier basisscholen in de gemeente Utrecht stoppen met schoolzwemmen vanwege de rechtszaak omtrent de verdrinking in Rhenen van de Syrische basisschoolleerling Salam, meldt RTL Nieuws.

Ook elders in het land veroorzaakt de rechtszaak over wie er verantwoordelijk kan worden gehouden voor de verdrinking van het meisje uit Rhenen voor onrust en houden scholen het schoolzwemmen volgens RTL Nieuws voor gezien.

De nieuwszender citeert directeur André de Jeu van de Vereniging Sport en Gemeenten: ‘Het juridische verhaal in Rhenen zal meewegen. Daar wijs ik al op sinds de zaak is aangekaart.’

Onvoldoende toezicht tijdens schoolzwemmen

Het uit Syrië gevluchte meisje Salam verdronk in september 2015 in het diepe bassin van zwembad ’t Gastland in Rhenen. Ze kon nog niet zwemmen.

In de rechtszaak zijn werkstraffen van 120 uur geëist tegen drie badmeesters en twee basisschoolleerkrachten, omdat zij tijdens het schoolzwemmen onvoldoende toezicht zouden hebben gehouden.

Lees meer…

Werkstraffen geëist in rechtszaak verdronken meisje

Het Openbaar Ministerie heeft werkstraffen van 120 uur geëist tegen drie badmeesters en twee basisschoolleerkrachten die aansprakelijk worden gehouden voor de dood van een negenjarig meisje dat tijdens het schoolzwemmen is verdronken.

Het kind was vanwege de oorlog in Syrië met haar ouders naar Nederland gevlucht. Ze kon nog niet zwemmen. In september 2015 is ze tijdens het schoolzwemmen verdronken in het diepe bassin van zwembad ’t Gastland in Rhenen.

De officier van justitie vindt dat de badmeesters en leerkrachten schuldig zijn aan de dood van het meisje, omdat zij in het zwembad onvoldoende toezicht zouden hebben gehouden.

‘Verdronken doordat afspraken niet zijn nageleefd’

Het OM houdt in deze zaak niet het zwembad en de school aansprakelijk, maar de individuele medewerkers. Zowel de school als het zwembad had schriftelijke afspraken over onder meer de veiligheid vastgelegd en gedeeld met de medewerkers.

De medewerkers, zo luidt de redenering van het OM, zouden de afspraken niet hebben nageleefd, met als gevolg dat het meisje is verdronken.

De rechter doet in juni uitspraak.

Lees meer op de website van RTV Utrecht

Schoolzwemmen weer wat verder kopje onder

Het aandeel basisscholen dat schoolzwemmen aanbiedt, is in de afgelopen drie jaar gedaald van 34 naar 32 procent. In 1991 werd schoolzwemmen nog op 90 procent van de basisscholen aangeboden, meldt het Mulier Instituut.

Van de basisscholen die nu nog zwemles aanbieden, verwacht 18 procent daar in de komende jaren minder in te investeren of het schoolzwemmen af te schaffen.

Uit de cijfers van het Mulier Instituut blijkt verder dat 89 procent van de basisscholen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag schoolzwemmen aanbiedt. Dat is veel meer dan het landelijke gemiddelde.

Lees meer…

Kabinet blijft tegen verplicht schoolzwemmen

Het kabinet vindt het nog steeds geen goed idee om schoolzwemmen weer te verplichten. Dat blijkt uit antwoorden van minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en staatssecretaris Sander Dekker van OCW op vragen van de SP.

SP-Kamerlid Michiel van Nispen had vragen gesteld naar aanleiding van een uitzending van Een Vandaag, waarin de Reddingsbrigade Nederland ernstige zorgen uit over de afnemende zwemvaardigheid van kinderen.

Schoolzwemmen mag, maar moet niet

Schippers schrijft dat zij de opvatting van de Reddingsbrigade deelt ‘dat we het niveau van zwemvaardigheid van kinderen goed in de gaten moeten houden’. Dat is primair de verantwoordelijkheid van de ouders, herhaalt zij. Het is volgens haar wel ‘goed om te kijken hoe activiteiten van andere organisaties eraan kunnen bijdragen dat er minder ongevallen plaatsvinden op het water’.

Tot die ‘andere organisaties’ behoren de scholen. Die kunnen, zo schrijft Schippers, samen met ouders en gemeenten bepalen hoe het zwemonderwijs op lokaal niveau wordt vormgegeven.

Bijna iedereen diploma A

Ze wijst er ook op dat nu 95 procent van de kinderen het zwemdiploma A behaalt. Dit noemt ze een ‘zeer hoog’ percentage. ‘Mede hierom acht het kabinet het eventueel opnieuw Rijksbreed invoeren van verplicht zwemonderwijs niet aan de orde’, aldus de minister van VWS mede namens de staatssecretaris van OCW.

Het kabinet heeft eerder al verschillende keren laten weten dat verplicht schoolzwemmen niet weer wordt ingevoerd.

Deur naar schoolzwemmen staat op een kier

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW betreurt elke verdrinkingsdode, maar het schoolzwemmen komt (nog) niet terug. Misschien dat een plan van aanpak van de zwemsector tot een ommekeer leidt.

SP-Kamerlid Michiel van Nispen had vragen gesteld aan Dekker naar aanleiding van de signalering van directeur Raymond van Mourik van Reddingsbrigade Nederland dat de zwemvaardigheid in Nederland afneemt en dat dit leidt tot een toenemend aantal verdrinkingsgevallen. Van Mourik wil daarom dat het schoolzwemmen terugkeert.

Dekker benadrukt in zijn antwoorden dat de zwemvaardigheid van kinderen in de eerste plaats een verantwoordelijkheid is van hun ouders. Hij stelt echter ook dat ouders ondersteund kunnen worden door hun gemeente of de school van hun kind(eren).

De staatssecretaris en minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wachten op een plan van aanpak van de zwemsector, ‘waarin ook aandacht besteed zal worden aan een onderzoeksprogramma rond de zwemvaardigheid, zwemveiligheid en het borgen en delen van zwemkennis’.

Op basis van dat plan zal met gemeenten en scholen worden bepaald of ‘meer initiatieven voor schoolzwemmen wenselijk zijn’.

Minister ziet niets in herinvoering schoolzwemmen

Minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is tegen de herinvoering van schoolzwemmen. Dat zei ze tijdens het debat in de Tweede Kamer over de sportbegroting.

Ze reageerde daarmee op een pleidooi van de SP. Kamerlid Michiel van Nispen stelt dat schoolzwemmen weer moet worden ingevoerd om het aantal verdrinkingsgevallen terug te dringen. Volgens hem is zwemonderwijs via de basisscholen beter dan te vertrouwen op de verantwoordelijkheid van de ouders.

In september liet Schippers in antwoord op Kamervragen de SP weten dat het de verantwoordelijkheid van de ouders is om hun kinderen te leren zwemmen. De praktijk laat zien dat niet alle ouders deze verantwoordelijkheid nemen en dat daardoor het aantal verdrinkingsgevallen toeneemt. Dat is met name het geval onder kinderen van allochtone of Midden- of Oost-Europese afkomst.

Geen taak van het Rijk
Minister Schippers gaat niet mee in het pleidooi van de SP. Schoolzwemmen wordt wat haar betreft niet heringevoerd, zo bleek tijdens het Kamerdebat. De zwemvaardigheid van kinderen is en blijft volgens de minister de verantwoordelijkheid van de ouders.

Ze wijst er wel op dat gemeenten en scholen afspraken met elkaar kunnen maken over zwemlessen, maar het Rijk heeft hierin volgens haar geen taak.

Nieuw pleidooi voor terugkeer schoolzwemmen

Reddingsbrigade Nederland en de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB) willen dat het schoolzwemmen terugkeert. Aanleiding voor hun hernieuwde pleidooi is dat het aantal verdrinkingsgevallen toeneemt, vooral onder kinderen met een allochtone of Oost-Europese achtergrond.

Minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport liet onlangs in antwoord op Kamervragen aan de Tweede Kamer weten dat het de verantwoordelijkheid van de ouders is om hun kinderen goed te leren zwemmen. Het is volgens haar niet bewezen dat de afnemende zwemvaardigheid het gevolg is van het afschaffen van het verplichte zwemonderwijs.

De Tweede Kamerleden Renske Leijten en Jasper van Dijk, beiden van de SP, hadden Schippers vragen gesteld naar aanleiding van berichten in de media dat de Reddingsbrigade Nederland het erg druk heeft vanwege de afnemende zwemvaardigheid van veel kinderen.

ABC
Reddingsbrigade Nederland en de KNZB reageren op de antwoorden van Schippers door te benadrukken dat een kind pas voldoende ‘zwemvaardig’ is als het de diploma’s A, B en C heeft.

‘Het heet niet voor niets zwemdiploma ABC, het is een integraal diploma. Een kind is echt zwemonveilig met alleen een A-diploma’, waarschuwt KNZB-directeur Jan Kossen in Metro. ‘Dan is het een kwestie van tijd voordat meer kinderen gaan verdrinken’, zegt Raymond van Mourik, directeur van Reddingsbrigade Nederland.