Format schorsingsbesluit als ordemaatregel – PO/VO

De Onderwijsjuristen van VOS/ABB hebben het format voor een schorsingsbesluit als ordemaatregel bijgewerkt. Als uw organisatie bij VOS/ABB kunt u dit en andere formats downloaden. Bij het format zit een toelichting, die onder andere ingaat op wat er in de cao’s...

Formats voorgenomen en definitief schorsingsbesluit – PO/VO

De Onderwijsjuristen van VOS/ABB stellen twee formats beschikbaar die u als werkgever kunt gebruiken als u een werknemer moet schorsen. Bij de formats staat een toelichting hoe u deze kunt gebruiken. Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u de formats...