Bijeenkomst toelating, schorsing en verwijdering – PO

Op 26 januari kunt u bij ons in Woerden naar een bijeenkomst over toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen in het primair onderwijs. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door mr. Hafida Amziab van de Onderwijsjuristen van VOS/ABB. De volgende onderwerpen...

Katern toelating en verwijdering aangepast – VO

Mr. Céline Haket van de Onderwijsjuristen van VOS/ABB heeft het katern over toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen in het voortgezet onderwijs aangepast. Aanleiding daarvoor is aangepaste wetgeving. Op 1 augustus 2022 is de Wet voortgezet onderwijs 2020...

Format schorsingsbesluit als ordemaatregel – PO/VO

De Onderwijsjuristen van VOS/ABB hebben het format voor een schorsingsbesluit als ordemaatregel bijgewerkt. Als uw organisatie bij VOS/ABB kunt u dit en andere formats downloaden. Bij het format zit een toelichting, die onder andere ingaat op wat er in de cao’s...

Leerling maakt grap, ten onrechte van school gestuurd – VO

Een school in Rotterdam heeft een jongen die voor de grap opriep tot een demonstratie tegen een leraar, ten onrechte van school gestuurd. Dat oordeelt de voorzieningenrechter in kort geding. De 17-jarige vwo-leerling had een slecht cijfer gekregen voor een Engels...