Sectorplan corona: van donkergroen naar rode alarmfase – PO/VO

De rijksoverheid heeft een schematische afbeelding gepubliceerd van het sectorplan corona voor het primair en voortgezet onderwijs. Het sectorplan kent vier fases die in ernst oplopen van donkergroen naar rood. In de donkergroene fase is er weinig aan de hand: alle...