VO-raad wil meer sturing van overheid – VO

De VO-raad vindt dat de overheid in het kader van het tegengaan van segregatie schoolbesturen in de richting van brede scholengemeenschappen moet sturen. Een woordvoerder van de sectororganisatie zegt in Trouw dat dit niet alleen aan de schoolbesturen kan worden...

Bevordering van brede scholen werkt tegen segregatie – PO/VO

Bevordering van brede scholen om segregatie tegen te gaan levert veelbelovende resultaten op. Dat is een van de conclusies van een onderzoek naar verschillende beleidsmaatregelen. Er is in dit onderzoek ook gekeken naar het effect van informatievoorziening voor ouders...