Wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen treedt in werking – PO/VO

De Wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen (MRvNS) treedt op 1 november 2020 in werking voor het voortgezet onderwijs en op 1 februari 2021 voor het basisonderwijs. In mei stemde de Eerste Kamer in met deze wet, nadat de Tweede Kamer dat in oktober 2019 had gedaan. Het...

Tweede Kamer akkoord met vereenvoudiging bekostiging – VO

De Tweede Kamer heeft unaniem ingestemd met de Wet vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs. Deze wet wordt uitgebreid met een regeling voor 75 schoolvestigingen in krimpregio’s om een breed aanbod te kunnen behouden. Maar dit biedt helaas niet in alle...

‘Gemengde school komt er niet zomaar’ – PO/VO

De gemengde school komt er niet zomaar, omdat besturen van bijzondere scholen op godsdienstige grondslag en ouders die voor hun kind per se een witte school willen niet overstag zullen gaan. Dat stelt historicus en oud-conrector Carel Verhoef in Trouw. Hij reageert op...