Onderwijs, opvang en ouders tegen kindermishandeling

Onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzalen en ouderorganisaties gaan samenwerken bij de signalering en aanpak van kindermishandeling.

De nieuwe ‘Beweging tegen kindermishandeling’ neemt het stokje over van de ‘Taskforce Kindermishandeling en seksueel misbruik’ die ermee stopt. De taskforce presenteerde maandag zijn eindrapport Ik kijk niet weg.

In de ‘Beweging tegen kindermishandeling’ werken de sectororganisaties PO-Raad en VO-raad en de schoolleidersvakbond AVS samen met de Bracheorganisatie Kinderopvang, de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK), Ouders & Onderwijs, Sociaal Werk Nederland en de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang.

Lees meer…

Veilig schoolklimaat en seksuele weerbaarheid

Scholen moeten werk maken van gedragscodes en zorgen voor weerbaarheid van hun leerlingen, passende seksuele voorlichting en een veilig schoolklimaat. Dat benadrukt staatssecretaris Sander Dekker van OCW in antwoord op vragen van de Tweede Kamerleden Loes Ypma en Marith Volp van de PvdA.

De vragen volgden op zorgen die de Inspectie van het Onderwijs uitte over het feit dat er meer meldingen zijn over seksuele intimidatie en misbruik. Het aantal meldingen over seksuele intimidatie steeg (van 249 naar 254). Het ging hierbij meestal over ongewenste hinderlijke aanrakingen of over ongewenst gedrag via sociale media. Na een kortstondige daling nam ook het aantal meldingen over seksueel misbruik toe (van 86 naar 112).

Het aantal meldingen nam vooral toe in het voortgezet onderwijs. Bij één op de drie meldingen gaat de klacht over een leraar of een andere zogeheten met taken belast persoon. Bij ruim de helft van alle misbruikmeldingen betreft het ontucht, verkrachting of aanranding.

Veilig schoolklimaat verplicht!

Dekker benadrukt in zijn antwoorden op de Kamervragen dat de Wet veiligheid op school scholen verplicht te zorgen voor een veilig schoolklimaat. ‘Wij en de inspectie staan de scholen bij met raad en daad. In het ernstige geval van seksueel misbruik moet de school direct aangifte doen bij de politie’, aldus de staatssecretaris.

Hij wijst er tevens op dat scholen verplicht zijn aandacht te besteden aan seksualiteit en seksuele diversiteit. ‘In december 2012 zijn de kerndoelen seksualiteit en seksuele diversiteit ingevoerd in het (speciaal) primair en het voortgezet (speciaal) onderwijs. Dat betekent dat scholen verplicht zijn in het curriculum aandacht te besteden aan een beter begrip van seksuele vorming en weerbaarheid.’

Lees meer…

Kwart daders seksueel misbruik zit op school

Scholen moeten niet alleen aandacht hebben voor seksuele weerbaarheid van mogelijke misbruikslachtoffers, maar ook voor grensoverschrijdend seksueel gedrag van potentiële daders. Dat staat in het rapport Op goede grond. De aanpak van seksueel geweld tegen kinderen van Corinne Dettmeijer, de nationaal rapporteur mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen.

In haar rapport staat dat binnen de erkende preventieprogramma’s in het onderwijs de nadruk ligt op het vergroten van seksuele weerbaarheid. Kinderen moeten grenzen leren en ‘nee’ durven zeggen. Hiermee kan seksueel misbruik worden voorkomen, maar het is niet voldoende. Er zou niet alleen aandacht moeten zijn voor potentiële slachtoffers, maar ook voor mogelijke daders, zodat voorkomen wordt dat die over de schreef gaan.

De data laten zien dat een kwart van de verdachten van seksueel misbruik van kinderen minderjarig is. ‘De daders zitten dus, net als de slachtoffers, ook op school’, zo staat in het rapport van Dettmeijer.

De conclusie is dat seksueel geweld pas echt kan worden bestreden als voorlichting en interventies op zowel (potentiële) slchtoffers als op (potentiële) daders zijn gericht. ‘En niet alleen op scholen, ook daarbuiten’, aldus Dettmeijer.