Spectaculaire seksuele voorlichting zonder taboe

‘Pak seksuele vorming groter aan, spectaculairder. Laten we met elkaar het taboe eraf halen!’ Die boodschap komt van een groep leerlingen in de leeftijd van 15 tot 18 jaar die onderzoek deden naar seksuele voorlichting op school.

Uit het onderzoek, dat onder de vlag van kenniscentrum Rutgers is uitgevoerd, komt onder meer naar voren dat seksuele voorlichting over meer moet gaan dan over voortplanting alleen. Het moet ook gaan over onderwerpen als seksuele identiteit, wensen en grenzen, sexting en plezier in seks. Leerlingen willen ook in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs seksuele voorlichting, omdat er juist dan veel gebeurt in hun seksuele ontwikkeling.

De jonge onderzoekers hebben na hun analyse een duidelijke boodschap aan onderwijsminister Arie Slob en het voortgezet onderwijs: ‘Pak seksuele vorming groter aan, spectaculairder. Het is iets wat echt meer aandacht mag en moet hebben. Maak een duidelijk plan met onderwerpen die op elke school in Nederland moeten worden gegeven. Laten we met elkaar het taboe eraf halen!’

Lees meer…

Fijne kneepjes

Stichting School en Veiligheid heeft het lesmateriaal De fijne kneepjes van het vak ontwikkeld. Hiermee kunnen leerkrachten in opleiding pedagogisch vakmanschap ontwikkelen bij het werken aan seksuele integriteit. Het lesmateriaal bestaat uit vier video’s van klassensituaties, een handreiking en extra verdieping.

Lees meer…

Scholen kunnen nog weinig met seksuele vorming

Er moet nog veel verbeteren om met seksuele en relationele vorming in het onderwijs seksueel geweld tegen kinderen te voorkomen. Dat stelt Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen Corinne Dettmeijer in haar rapport Effectief preventief.

‘Seksuele en relationele vorming in het onderwijs is een belangrijke manier om seksueel geweld tegen te gaan. Maar scholen kunnen op dit moment nog geen methode kiezen waarvan bewezen is dat die slachtoffers en daders van seksueel misbruik kan voorkomen’, aldus Dettmeijer.

‘Een methode die geen effect heeft, betekent een verspilling van tijd, geld en moeite. Bovendien kan een lespakket waarvan de effecten onbekend zijn contraproductief werken en dat is mogelijk schadelijk’, zo waarschuwt de nationaal rapporteur.

Lees meer…

Voorlichting seksuele diversiteit vergroot acceptatie

Aandacht voor homo- en biseksualiteit en transgenders vergroot de acceptatie hiervan op scholen. Dat blijkt uit een evaluatie van een pilot op ruim 130 scholen, waarover het Sociaal en Cultureel Planbureau het rapport Anders in de klas heeft gepubliceerd.

Het effect van voorlichting over seksuele diversiteit blijkt het grootst in het basisonderwijs. In het evaluatierapport staat echter dat ook leerlingen in het voortgezet onderwijs die lesbische, homoseksuele of biseksuele gevoelens hebben of transgender zijn (LHBT) zich veiliger gaan voelen in de klas.

‘De tolerantie voor en veiligheid van LHBT’ers op de scholen is daarmee echter niet voltooid’, schrijft het SCP. Het woord ‘homo’ wordt nog onverminderd gebruikt als scheldwoord. Verder blijkt dat voorlichting door LHBT’ers effectief kan zijn, mits de voorlichting goed is ingebed in lessen op school.

Daarnaast blijkt het effectief wanneer leerlingen zelf in de klas vertellen over LHBT’ers uit hun familie of vriendenkring. Voorwaarde is een open en veilige sfeer in de klas.

Petitie tegen seksuele voorlichting Dr. Corrie

Het Comité Bezorgde Ouders wil dat Dr. Corrie van de buis verdwijnt. Deze fictieve arts geeft seksuele voorlichting in het Schooltv Weekjournaal. Ze zou dat op respectloze wijze doen. Het comité heeft dinsdag 8000 handtekeningen aan de Tweede Kamer overhandigd.

De petitie is bedoeld om Dr. Corrie op de agenda van de Tweede Kamer te zetten. In die Kamer zet met name Joël Voordewind van de ChristenUnie zich in om Dr. Corrie van de buis te krijgen. Hij zegt niets tegen seksuele voorlichting te hebben, maar wel tegen de ludieke manier waarop dat in het Schooltv Weekjournaal aan bod komt.

Yvonne Koopman van het Comité Bezorgde Ouders zegt op de website van de NOS dat de publieke omroep niet aan seksuele voorlichting moet doen. Volgens haar is dat de taak van de ouders. Daarmee lijkt ze het feit te omzeilen dat seksuele vorming sinds 2012 in de kerndoelen van het primair en voortgezet onderwijs zit. De protesten tegen Dr. Corrie komen tot nu toe vooral van christelijke ouders.

De seksuele voorlichting van Dr. Corrie richt zich op 10- tot 12-jarige kinderen. Staatssecretaris Sander Dekker van OCW antwoordde op Kamervragen van de ChristenUnie dat hij er geen problemen mee heeft. De Volkskrant meldt dat de VVD’er een aantal afleveringen heeft teruggekeken en dat hij Dr. Corrie ‘informatief en best grappig’ vindt.

Op de website van de NTR staat uitleg over Dr. Corrie.

ChristenUnie moet het doen met Dr. Corrie

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW heeft geen moeite met de vooral in christelijke kringen omstreden Dr. Corrie. Dit personage geeft seksuele voorlichting in het Schooltv-Weekjournaal voor het basisonderwijs.

Tweede Kamerlid Joël Voordewind van de ChristenUnie had Dekker vragen gesteld over Dr. Corrie. Op de vraag of de staatssecretaris beseft dat er ouders zijn die niet gediend zijn van haar luchtige en vaak humoristisch bedoelde manier van seksuele voorlichting, antwoordt Dekker dat het een bekend gegeven is dat seksualiteit voor ouders een lastig onderwerp kan zijn om met hun kinderen te bespreken.

‘Hoeveel ouders moeite hebben met het item, is lastig te bepalen’, aldus Dekker. Er komen volgens hem bij het Schooltv-Weekjournaal ook veel positieve reacties binnen van ouders en leerkrachten.

Volgens de staatssecretaris wil de NTR met Dr. Corrie leerkrachten ‘een handvat bieden om een gesprek te beginnen in de klas’. Humor kan volgens hem helpen om ‘een meer ontspannen sfeer’ te creëren. Dekker wijst erop dat elke school zelf kan bepalen of er in de klas naar Dr. Corrie wordt gekeken.

Voordewind is niet tevreden met de antwoorden van Dekker. Op Twitter meldt hij dat de actie www.stopdoktercorrie.nl doorgaat.

Seksuele opvoeding vooral taak van ouders

De ouders hebben de belangrijkste rol in de seksuele vorming van hun kinderen. Dat antwoordt minister Jet Bussemaker van OCW op vragen van GroenLinks.

De Tweede Kamerleden Linda Voortman en Jesse Klaver hadden de minister gevraagd of het onderwijs de taak heeft om jongeren bewust te maken van seksuele gezondheid en de preventie van seksueel overdraagbare aandoeningen (soa’s). Directe aanleiding voor de Kamervragen waren onderzoeken naar het gebruik van condooms onder jongeren en verspreiding van soa’s.

Bussemaker schrijft dat er in het onderwijs al voldoende aandacht is voor seksuele vorming. Ze wijst erop dat in de kerndoelen voor het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs onder meer is vastgelegd dat scholen aandacht moeten besteden aan de sociale redzaamheid van leerlingen. ‘Het leren zorgdragen voor hun eigen lichamelijke en psychische gezondheid en die van anderen, maar ook het respectvol leren omgaan met seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving, maken hiervan deel uit’, aldus de minister.

De scholen bepalen zelf hoe zij hieraan vormgeven. Voor informatie en advies kunnen scholen websites raadplegen als www.seksuelevorming.nl , www.langlevedeliefde.nl en www.schoolenveiligheid.nl.