Leerlingen slapen slechter door beeldschermgebruik

Kinderen slapen slechter als ze in het uur voordat ze naar bed gaan nog op een beeldscherm kijken. Ze vallen later in slaap, slapen korter en/of worden ’s nachts wakker. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) op basis van onderzoek onder kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 18 jaar.

In de leeftijdscategorie 8-13 jaar gebruikt 22 procent dagelijks een lichtgevend scherm in de avond. In de leeftijdscategorie 13-18 is dat 83 procent. Vaak kijken jongeren in die leeftijdscategorie ‘s-avonds meer dan twee uur naar een scherm.

De groep die veel of lang gebruik maakt van schermen slaapt tot wel een halfuur korter. De oorzaak van de slaapproblemen is volgens het RIVM blauw licht dat led-schermen uitstralen. Dat verstoort het slaapritme.

Het RIVM benadrukt dat het belangrijk is dat mensen zich bewust zijn van het gebruik van computer, smartphone of tablet in het uur voordat ze gaan slapen.

Lees meer…

De Volkskrant meldt dat blauw licht niet de oorzaak is van het verstoren van het slaapritme.

Lees meer…

Lespakket leert pubers belang van goede slaap

De Hersenstichting en Chrono@Work stellen een gratis lespakket ter beschikking dat pubers informeert over het belang van een goede nachtrust.

Slaaptekort kan leiden tot slechte schoolprestaties, achteruitgang van de (psychische) gezondheid, agressief gedrag en een hoger risico op alcohol- en drugsmisbruik. Jongeren zijn gevoelig voor slaapproblemen doordat hormonale veranderingen een verschuiving van het dag-nachtritme veroorzaken.

Het gratis lespakket Charge Your Brainzzzz sluit aan bij het tweede leerjaar biologie van onderbouw vmbo-t, havo en vwo.

Lees meer…

Slaaptekort leidt tot problemen op school

Veel jongeren hebben last van slaaptekort. Dit kan leiden tot slechte leerprestaties, depressieve stemming en gedragsproblemen. De Hersenstichting heeft daarom in samenwerking met Chrono@Work het lespakket Charge your brainzzz ontwikkeld.

De Hersenstichting wijst erop dat pubers te maken hebben met grote lichamelijke en hormonale veranderingen, waardoor het slaap-waakritme naar een later tijdstip verschuift. Dat wordt vaak versterkt door het gebruik van computer, tablet of smartphone laat op de avond. Tegelijkertijd moeten leerlingen ’s ochtends weer op school te verschijnen.

Slaaptekort onderschat probleem

Uit een enquête onder bètadocenten in het voortgezet onderwijs blijkt dat zij veelal een slaaptekort bij hun leerlingen waarnemen tijdens de lessen. Ze ziet dat leerlingen concentratieproblemen hebben, prikkelbaar of traag reageren of zelfs in slaap vallen.

Van de ondervraagde docenten denkt 68 procent dat jongeren onvoldoende op de hoogte zijn van de oorzaken en gevolgen van slaaptekort. Driekwart van de docenten geeft aan voorstander te zijn van de ontwikkeling van een lespakket over gezond slapen.

Lees meer…