Geld voor hoogbegaafde leerlingen komt pas volgend jaar

De 8,3 miljoen euro subsidie die dit jaar beschikbaar zou komen voor beter onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen in het primair onderwijs is geschrapt. Er komt hier pas volgend jaar geld voor beschikbaar, meldt onderwijsminister Arie Slob.

Het schrappen van het geld dat dit jaar beschikbaar zou komen voor hoogbegaafde leerlingen, volgt op een te lage raming door het ministerie van OCW van de aantallen leerlingen en studenten. In verband met die te lage raming moet er op de onderwijsbegroting geld worden verschoven.

In de Voorjaarsnota staat dat er vanaf 2019 structureel een bedrag van 15 miljoen euro per jaar beschikbaar komt voor beter onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen.

Teambeurs en snel internet

Een andere maatregel die verband houdt met de te lage raming van de aantallen leerlingen en studenten, is een verlaging van het beschikbare budget voor de teambeurs in het primair onderwijs met 3 miljoen euro.

Verder kan er volgens de minister voor OCW op basis van de ingediende aanvragen 1,5 miljoen euro minder subsidie naar snel internet voor basisscholen.

Voortgezet onderwijs

Er wordt ook geld weggehaald bij subsidies voor het voortgezet onderwijs, bijvoorbeeld voor de doorstroomregeling po-vo. Voor deze regeling in het kader van het bevorderen van kansengelijkheid wordt 5 miljoen euro weggehaald.

De subsidie voor lente- en zomerscholen kan volgens minister Slob op basis van de ingediende aanvragen omlaag met 0,6 miljoen euro. Alle aanvragen die aan de voorwaarden voldeden zijn volgens de minister gehonoreerd.

Lees meer…

Snel internet te duur? Minister moet bijspringen!

D66-Kamerlid Paul van Meenen vindt dat onderwijsminister Arie Slob scholen moet helpen als zij niet genoeg geld hebben voor snel internet.

In de Drentse Veenkoloniën ligt een glasvezelnetwerk voor snel internet, maar scholen zien zich vanwege een subsidiestop en forse prijsstijgingen die daarvan het gevolg zijn genoodzaakt om daar geen gebruik meer van te maken, meldt onder andere het Dagblad van het Noorden (DvhN).

Vorige maand zei minister Slob bij RTV Drenthe dat het aan de scholen zelf is om de kosten voor het glasvezelabonnement te dragen. ‘Dit is een keuze van de school, daar gaan wij als Rijk niet over’, aldus de minister.

‘Snel internet basisbehoefte’

Daar is Van Meenen het niet mee eens, zegt hij in het DvhN. Volgens hem is een snelle internetverbinding voor scholen een basisbehoefte, net zoals meubels en verwarming dat zijn.

‘Het kan niet zo zijn dat een aantal scholen niet op dat netwerk is aangesloten, omdat de prijs te hoog is. Dus we gaan de minister maar eens vragen daar wat aan te doen’, zo citeert de noordelijke krant het D66-Kamerlid.

Lees meer…

Check of uw school subsidie krijgt voor snel internet

U kunt online checken of uw school subsidie kan krijgen voor de aanleg van een snelle internetverbinding.

In totaal komen er in het primair en voortgezet onderwijs 465 scholen in aanmerking voor de Regeling toekomstvast internet po en vo. Zij kunnen subsidie aanvragen voor de aanleg van een kabel- of glasvezelverbinding in de periode tot en met oktober 2019.

Subsidie van duizenden euro’s

Bij een offertebedrag tot 15.000 euro vergoedt de overheid de helft van de kosten, verminderd met een drempelbedrag van 2500 euro. Boven de 15.000 euro geldt een vergoeding van 60 procent van de aanlegkosten.

Via een online formulier van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kunt u checken of uw school in aanmerking komt voor subsidie.

In 2017 op alle scholen snel internet

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waarin staat dat alle scholen voor primair onderwijs in 2017 moeten beschikken over snel internet.

In de motie constateert de ChristenUnie dat in het primair onderwijs ongeveer 900.000 leerlingen de komende jaren nog te maken hebben met trage internetverbindingen op school. Dat is vooral het geval op het platteland.

Volgens NLkabel, de vereniging van kabelbedrijven in Nederland, klopt het aantal van 900.000 leerlingen niet. Dat zouden er ‘veel minder’ zijn, meldt de vereniging aan VOS/ABB. ‘Uit onderzoek in opdracht van het Doorbraakproject Onderwijs en ICT blijkt dat het gaat om 7 procent van de basisscholen. De data in de motie kloppen niet.’

NLkabel vindt het wel goed nieuws dat de motie is aangenomen, hoewel het probleem dus minder groot zou zijn dan de ChristenUnie suggereert.

De Kamer wil dat het investeringsfonds van het Bestuursakkoord primair onderwijs wordt opengesteld voor snel internet op alle scholen, zodat er overal goed gebruik kan worden gemaakt van digitale leermiddelen.