Gegevens vangnetbepaling beschikbaar – PO/VO

DUO heeft twee bestanden gepubliceerd voor de uitvoering van de vangnetbepaling voor scholen voor speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. Deze bepaling is er voor aanvullende bekostiging vanuit samenwerkingsverbanden bij een meer dan gemiddelde...

Kijkglas 5 (grensverkeer sbo) gepubliceerd – PO

DUO heeft Kijkglas 5 gepubliceerd. Samenwerkingsverbanden primair onderwijs hebben dit kijkglas nodig om het grensverkeer speciaal basisonderwijs (sbo) voor de laatste vijf maanden van 2022 met elkaar te verrekenen. Het kijkglas staat in de beveiligde omgeving Mijn...

Rekeninstrumenten meerjarenbegroting geactualiseerd – PO/VO

In de map Financiën onder Praktisch en nuttig zitten twee geactualiseerde rekeninstrumenten voor de meerjarenbegroting. Het betreft de MJB-rekeninstrumenten voor het speciaal basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs. De actualisering was nodig in verband...

Katern Samenwerkingsverbanden geactualiseerd – PO

De Onderwijsjuristen van VOS/ABB hebben het katern over samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs geactualiseerd. Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u dit katern downloaden. De paragraaf ‘Toelaatbaarheidsverklaring speciaal...