Goed onderwijs vraagt om strategisch personeelsbeleid – PO/VO

Goed onderwijs voor alle kinderen vraagt om goed strategisch personeelsbeleid. Want alleen met voldoende gekwalificeerde én gemotiveerde mensen kunt u ervoor zorgen dat uw onderwijsinstelling vitaal is en blijft. VOS/ABB kan u hierbij ondersteunen! Wat betekent...

Deze maand geld voor cao-afspraken werkdrukvermindering – VO

Het geld voor de bekostiging van de cao-afspraken over werkdrukvermindering in het voortgezet onderwijs wordt deze maand aan de scholen uitgekeerd. Voor de werkdrukafspraken is per 1 januari 2022 structureel 300 miljoen euro per jaar beschikbaar. In CAO VO is...

Extra geld voor strategisch HRM naar allerlei activiteiten – VO

Scholen voor voortgezet onderwijs gebruiken het extra geld voor strategisch personeelsbeleid voor een groot aantal verschillende activiteiten. Dat blijkt uit de evaluatie van deze aanvullende bekostiging. Veelgenoemde activiteiten in de verantwoordingsvragen van DUO...

Regeling strategisch personeelsbeleid gepubliceerd – VO

De Regeling aanvullende bekostiging strategisch personeelsbeleid, begeleiding en verzuim vo is gepubliceerd. Deze regeling is deels de opvolger van het budget dat in de Prestatiebox VO zat. Wat als eerste belangrijk is om te vermelden, is dat de bedragen zijn verhoogd...

Onderzoek naar schaduwkanten HRM – PO/VO

Hoogleraar Strategisch Human Resource Management Eva Knies van de Universiteit Utrecht heeft een NWO-subsidie van ongeveer 800.000 euro gekregen voor haar onderzoeksproject People management: te veel van het goede?. Dit project ligt op het snijvlak van bestuurs- en...