Minister draait halvering HRM-middelen terug – VO

De nieuwe minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs Mariëlle Paul draait de halvering terug van de middelen voor strategisch personeelsbeleid en de aanpak van verzuim. Ook heeft zij de regeling voor werkdrukverlichting aangepast. In het voorjaar werd nog duidelijk...

Vaste contracten: minister draait om hete brij heen – PO/VO

Tijdelijk minister Robbert Dijkgraaf voor Primair en Voortgezet Onderwijs zegt dat mensen in het onderwijs in principe een vast contract moeten krijgen, maar hij rept met geen woord over de versteviging van de structurele bekostiging die daarvoor nodig is. In antwoord...

Internetconsultatie strategisch personeelsbeleid – PO/VO

Het is tot 18 juni mogelijk om via deze internetconsultatie te reageren op het wetsvoorstel over strategisch personeelsbeleid in het primair en voortgezet onderwijs en het mbo. Dit wetsvoorstel komt van de onderwijsministers Robbert Dijkgraaf en Dennis Wiersma. In hun...