Format teambevoegdheid 10-14 – PO/VO

Het ministerie van OCW heeft een format online gezet voor een samenwerkingsovereenkomst in het kader van het Experiment Teambevoegdheid 10-14-Onderwijs 2024. Het format kan worden gebruikt om een overeenkomst op te stellen tussen verschillende bevoegde gezagsorganen...

Verlenging experiment teambevoegdheid – PO/VO

Onderwijsminister Mariëlle Paul meldt dat scholen die 10-14-onderwijs aanbieden zich binnenkort kunnen aanmelden om deel te nemen aan het experiment met teambevoegdheid. Let op: scholen die nu al meedoen met dit experiment en daarmee willen doorgaan, moeten opnieuw...

Teambevoegdheid geeft meer flexibiliteit – PO/VO

Teambevoegdheid in het 10-14-onderwijsgeeft leraren meer flexibiliteit. Ook stimuleert teambevoegdheid de samenwerking tussen primair en voortgezet onderwijs, wat goed is voor de doorlopende leerlijn en de gezamenlijke begeleiding van leerlingen. Dat meldt...