Technische profielen minder in trek – PO/VO

Ondanks alle inzet om jongeren te interesseren voor bètatechnisch onderwijs, kiezen steeds minder leerlingen een technisch profiel. Vooral havo en vwo laten een terugval zien. Dit blijkt uit de jaarlijkse onderwijsupdate van de Monitor Techniekpact. Daarin is te zien...

Minder leerlingen naar technische vervolgopleiding – VO

De komende jaren zullen naar verwachting minder leerlingen na het voortgezet onderwijs kiezen voor een technische opleiding. Demissionair staatssecretaris Mona Keijzer meldt in het kader van het Techniekpact dat leerlingen bètavakken mogelijk als saaier zijn gaan...

Iets minder leerlingen kiezen voor bètatechniek – VO

Het aandeel leerlingen in het vmbo dat kiest voor bètatechniek, is na een lichte stijging weer iets gedaald. Bij havo en vwo is ook sprake van een lichte daling van het aandeel leerlingen dat kiest voor de profielen Natuur en Gezondheid en/of Natuur en Techniek. Dat...