Doekle Terpstra wil meer aandacht voor technisch vmbo

‘Wat betreft het beroepsonderwijs op het vmbo zijn we het kneusje van Europa’, zegt voorzitter Doekle Terpstra van de brancheorganisatie UNETO-VNI.

Brandpunt+ interviewt Terpstra, die tevens aanjager is van het Nationaal Techniekpact 2020. ‘Nederland moet zich schamen’, zegt hij. ‘We hebben het beroepsonderwijs teloor laten gaan.’

Hij wijst de beschuldigende vinger onder andere naar de ouders. Die willen volgens hem ‘het walhalla voor hun kinderen bereiken via havo, vwo of gymnasium’. Volgens Terpstra vinden ouders theorie belangrijker dan de praktijk.

Vmbo heeft het niet door

Ook stelt hij dat het vmbo nog niet doorheeft dat techniek belangrijk is. ‘Op het vmbo heeft men nog het idee dat techniek iets van het verleden is. Maar nee, techniek is van de toekomst. Denk alleen al aan de enorme energietransitie die eraan komt. In het hoger onderwijs hebben ze dat wel begrepen, en het gaat ook gebeuren in het vmbo.’

Lees meer…

Meer oog voor techniek en technologie

De houding ten aanzien van techniek en technologie is wezenlijk en in positieve zin aan het veranderen, meldt het Techniekpact op basis van een voortgangsrapportage.

De voortgangsrapportage schetst hoe vanaf het basisonderwijs tot aan de arbeidsmarkt partijen zich regionaal inzetten om de landelijke ambities van het Techniekpact waar te maken.

Voorzitter Doekle Terpstra van het Techniekpact heeft de rapportage maandag overhandigd aan minister Jet Bussemaker van OCW. Dat deed hij op het Mediapark in Hilversum tijdens het jaarcongres van zijn organisatie.

Bij de voortgangsrapportage hoort de Monitor van het Techniekpact. Daarin wordt de stand van bètatechniek geduid.

Lees meer…

‘Vmbo kan technische ontwikkelingen niet bijbenen’

Het vmbo heeft moeite zich aan te passen aan de veranderende wereld, zegt voorzitter Doekle Terpstra van het Techniekpact in het Financieele Dagblad.

‘Een aantal gebieden, zoals Noord-Holland, Friesland en Limburg, kampt met demografische krimp en een docententekort. Daar weten we met piepen en kraken het technisch vmbo overeind te houden, laat staan in te spelen op de toekomst. Dat is een gevaar voor vervolgopleidingen in het mbo en daarmee voor de doelen van het Techniekpact‘, aldus Terpstra.

In de krant komt ook voorzitter Ineke Dezentjé Hamming van ondernemersvereniging FME aan het woord.  ‘Door de opkomst van zelfrijdende auto’s gaat het werk van automonteurs radicaal veranderen, maar in het onderwijs lijkt dat nauwelijks door te dringen’, aldus Dezentjé Hamming.

Lees meer…

In het aprilnummer van ons magazine Naar School! komt een artikel over de manier waarop de openbare RSG Wolfsbos in Hoogeveen samenwerkt met opleidingscentrum Bouwmensen in Ruinen om ook in het krimpgebied waarin deze school opereert te zorgen voor goed techniekonderwijs dat aansluit bij de behoeften van het bedrijfsleven.

 

‘Genoeg geld voor wetenschap en technologie’

Het primair onderwijs heeft genoeg geld voor lessen wetenschap en technologie. Dat staat in antwoorden van staatssecretaris Sander Dekker van OCW op vragen van Tweede Kamerlid Mustafa Amhaouch (CDA).

De vragen aan Dekker volgden op een brandbrief van het Scholennetwerk voor Onderwijsinnovatie WTE. In die brief staat dat de financiële ondersteuning van de scholen om de beoogde ambities van het kabinet in het kader van het Techniekpact te realiseren ‘volstrekt onvoldoende’ is.

Daar is Dekker het niet mee eens: ‘Voor stimulering van de lessen wetenschap en technologie is het budget toereikend. Scholen ontvangen in de lumpsum en via de prestatiebox middelen om goed gestalte te geven aan de lessen. Daarnaast ontvangen regionale netwerken van schoolbestuurders middelen om het onderwijs extra te stimuleren.’

Lees meer…

Ans Hekkenberg nieuwe ambassadeur Techniekpact

Communicatieadviseur en wetenschapsjournalist Ans Hekkenberg is de nieuwe ambassadeur van het Techniekpact.

Hekkenberg studeerde natuur- en sterrenkunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen en heeft een grote passie voor wetenschap en techniek. Zij gaat zich als ambassadeur van het Techniekpact richten op het interesseren van met name meisjes op het vmbo en mbo voor de techniek.

Kabinet verdubbelt miljoeneninjectie in techniekonderwijs

Het kabinet verdubbelt de investering van 140 miljoen euro van bedrijven in technisch onderwijs. Dat hebben de minister Jet Bussemaker van OCW en Henk Kamp van Economische Zaken één jaar na ondertekening van het Nationaal Techniekpact 2020 bekendgemaakt.

Het Nationaal Techniekpact 2020 moet de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector verbeteren en daarmee het tekort aan technisch personeel terugdringen. Er staan concrete afspraken in tussen het onderwijs, het bedrijfsleven en de overheid.

In de rapportage Nationaal Techniekpact 2020 – één jaar na ondertekening staat dat de urgentie van de afspraken onverminderd groot is. Er zijn nog wachtlijsten van scholen in het voortgezet onderwijs die geen ondersteuning kunnen krijgen van het bedrijfsleven. Tevens zijn er nog altijd vmbo’s die moeite hebben hun techniekopleidingen rendabel te houden. Het aantal meisjes dat voor techniek kiest is nog te laag.

Maar in de rapportage staat ook dat het eerste jaar belangrijke positieve ontwikkelingen heeft laten zien. Zo neemt de belangstelling voor technische opleidingen toe en groeit in Nederland de waardering voor technisch vakmanschap en de maakindustrie.

Bovendien zijn in de sectorakkoorden van het primair en voortgezet onderwijs afspraken gemaakt over wetenschap, techniek en technologie. In het eerste jaar van het pact is ook de kennisbasis natuurwetenschap en technologie voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs gereed gekomen.