Meer kinderen met autisme gaan niet naar school – PO/VO

Van alle Nederlandse kinderen tussen de 12 en 18 jaar met autisme gaat 16% niet naar school. In 2021 was dat 10%. Dat meldt de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA), die een ledenenquête heeft uitgevoerd. Ouders noemen in de enquête een ongeschikte schoolomgeving,...

Extra geld om thuiszitters naar school te krijgen

Het kabinet trekt 15 miljoen euro uit voor een extra aanpak om het aantal thuiszitters te verminderen. Er komen steunpunten die ouders en jongeren gaan helpen bij het vinden van een passende plek op school, het verzuimbeleid op scholen wordt aangescherpt en er komt...