Meer kinderen met autisme gaan niet naar school – PO/VO

Van alle Nederlandse kinderen tussen de 12 en 18 jaar met autisme gaat 16% niet naar school. In 2021 was dat 10%. Dat meldt de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA), die een ledenenquête heeft uitgevoerd. Ouders noemen in de enquête een ongeschikte schoolomgeving,...

Met verscherpte aanpak trendbreuk thuiszitters forceren – PO/VO

Onderwijsminister Dennis Wiersma wil met extra inzet het aantal kinderen dat zonder onderwijs thuiszit omlaag brengen. De afgelopen jaren is volgens hem op dit vlak te weinig resultaat geboekt. De minister noemt het in een brief aan de Tweede Kamer over verzuimcijfers...