Stroomschema’s toelaatbaarheidsverklaringen – PO/VO

Het ministerie van OCW heeft twee stroomschema’s gepubliceerd waarmee scholen kunnen zien bij welk samenwerkingsverband zij voor een leerling een toelaatbaarheidsverklaring kunnen aanvragen. Het ene stroomschema heeft betrekking op het primair onderwijs...

Katern Samenwerkingsverbanden geactualiseerd – PO

De Onderwijsjuristen van VOS/ABB hebben het katern over samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs geactualiseerd. Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u dit katern downloaden. De paragraaf ‘Toelaatbaarheidsverklaring speciaal...

Scholingsbijeenkomst over zorgplicht – PO

Op dinsdag 19 mei kunt u naar een scholingsbijeenkomst van de Onderwijsjuristen van VOS/ABB over zorgplicht voor scholen voor primair onderwijs en samenwerkingsverbanden. Deze bijeenkomst is uitsluitend voor leden van VOS/ABB. De Onderwijsjuristen krijgen altijd veel...