Aangepaste CAO PO 2019-2020 online beschikbaar – PO

De aangepaste CAO PO 2019-2020 is online beschikbaar. De aanpassing volgt op het akkoord dat de sociale partners in november bereikten over een verlenging van de cao. De CAO PO 2019-2020 moest worden aangepast vanwege de volgende afspraken: Uitkering van eenmalige...

Toelage voor leraren voortgezet speciaal onderwijs – PO/VO

De sociale partners hebben afspraken gemaakt over een toelage voor leraren in het voortgezet speciaal onderwijs die lesgeven aan leerlingen met het uitstroomprofiel ‘vervolgonderwijs’. Schoolbesturen kunnen kiezen of ze de toelage uitkeren volgens de...