Scholingsbijeenkomst arbeidsrecht

De Onderwijsjuristen van VOS/ABB verzorgen in september in ons kantoor in Woerden een scholingsbijeenkomst over arbeidsrecht. Deze bijeenkomst is een vervolg op de scholingsbijeenkomsten over de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra).

Met de scholingsbijeenkomst over de basis van het arbeidsrecht richten de Onderwijsjuristen zich op leidinggevenden en andere mensen in het primair en voortgezet onderwijs die te maken hebben met personeelsbeleid en arbeidsrecht.

Onderwerpen die aan bod komen:

  • Arbeidsovereenkomstenrecht
  • Ontslag
  • Ketenregeling
  • Ontslagvergoedingen
  • Cao-recht

Naast theorie komen er aansprekende casussen en praktijkvoorbeelden aan bod.

Wanneer, waar en aanmelden

De scholingsbijeenkomst is op donderdag 19 september van 13 tot 17 uur bij VOS/ABB in Woerden. Voorafgaand aan de bijeenkomst kunt u vanaf 12.15 uur gebruikmaken van een eenvoudige lunch.

Deelname kost 50 euro per persoon (btw-vrij).

Let op: deze scholingsbijeenkomst is alleen bedoeld voor leden van VOS/ABB. Als uw organisatie niet bij ons is aangesloten, kunt u helaas niet deelnemen.

U kunt zich aanmelden door een mailtje te sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Scholingsbijeenkomst arbeidsrecht’. Vermeld ook duidelijk uw naam, de organisatie waarvoor u werkt en uw telefoonnummer.
Wij willen ook graag van u weten of u gebruikt wilt maken van de lunch.

Op de scholingsbijeenkomsten van de Onderwijsjuristen van VOS/ABB zijn de algemene voorwaarden van VOS/ABB van toepassing.

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

De scholingsbijeenkomst over arbeidsrecht borduurt voort op de reeks scholingsbijeenkomsten over Wnra.

Deze nieuwe wet regelt waarschijnlijk per 1 januari 2020 dat onder andere personeel in het openbaar onderwijs niet meer werkzaam zal zijn op basis van een publiekrechtelijke aanstelling, maar op basis van een arbeidsovereenkomst. Dit betekent dat niet langer het bestuursrecht, maar het Burgerlijk Wetboek van toepassing zal zijn op de rechtsverhouding tussen het schoolbestuur als werkgever en het personeel.

Lees meer…

Gratis professionele ondersteuning medezeggenschap

Medezeggenschapsraden kunnen bij het project Versterking medezeggenschap terecht voor gratis advies en begeleiding. 

De gratis ondersteuning kan bijvoorbeeld betrekking hebben op het versterken van de positie van de medezeggenschapsraad in de organisatie, effectiever communiceren met de achterban of het werven van nieuwe MR-leden.

Meer informatie…

Gratis training Quickstart medezeggenschap

Het is ook mogelijk de gratis training Quickstart Medezeggenschap aan te vragen.

Meer informatie…

De gratis dienstverlening door het project Versterking medezeggenschap is mogelijk door een financiële bijdrage van het ministerie van OCW.

Citotoets komt eraan: ‘Laat je niet gek maken!’

Het Algemeen Dagblad besteedt onder de kop ‘Laat je niet gek maken door de Cito!’ aandacht aan het commerciële circus rond de centrale eindtoets. VOS/ABB stelt in het krantenartikel grote vraagtekens bij het nut van de vele citothuistrainingen die ouders voor veel geld kunnen aanschaffen.

Deze week verstuurt het Cito de materialen voor de centrale eindtoets 2014 naar de basisscholen. Op 11, 12 en 13 februari wordt de toets in groep 8 afgenomen. Dat leidt altijd tot een bepaalde spanning, in de klas en zo lijkt het toenemende mate ook onder ouders.

Commerciële aanbieders van toetstrainingen springen in het gat in de markt dat hierdoor is ontstaan. Voorbeelden zijn Squla, dat gelieerd is aan het grotendeels commerciële Cito zelf, en LOI. Ouders kunnen ook kiezen voor individuele trainers die bij het kind thuis komen of online werken.

In het Algemeen Dagblad van maandag komt onder anderen toetstrainer Otto Sanders aan het woord. Hij denkt dat de toetsdrift van de overheid de oorzaak is van het feit dat hij honderden klanten heeft. ‘Ouders hebben vaak het idee dat er op school niet genoeg aandacht wordt besteed aan het oefenen op de eindmeting. Ikzelf vind het wat doorgeslagen, hoor. Maar het is nu eenmaal zo gegroeid in Nederland’, aldus Sanders.

Laat je niet gek maken!
VOS/ABB zet in het stuk in het AD vraagtekens bij het nut van de vele eindtoetstrainingen en -trainers. ‘Laat je als ouder nou alsjeblieft niet gek maken. Er is in de media zoveel aandacht voor de eindtoets dat het lijkt of het om een eindexamen gaat waarvoor je als achtstegroeper nog kunt zakken ook’, zegt Martin van den Bogaerdt van VOS/ABB. Hij benadrukt dat het gaat om een check voor de basisschool en het voortgezet onderwijs om te kijken of het advies voor vervolgonderwijs klopt.

Ook voorzitter Ton Duif van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) komt in het AD aan het woord. Hij laat weten dat hem het commerciële circus rond de Citotoets gestolen kan worden.

Kassa
De commercialisering van de centrale eindtoets in groep 8 kwam zaterdagavond ook aan bod in het consumentenprogramma Kassa van de VARA. VOS/ABB was aanvankelijk uitgenodigd om daar een toelichting te komen geven, maar de redactie trok dat aanbod helaas weer in. Daardoor zaten er in de studio slechts aanbieders van online trainingen aan tafel, samen met een vertegenwoordiger van het Cito.

De vragen die presentatrice Brecht van Hulten aan de aanwezigen stelde, volgden op een filmpje waarin onderwijsadviseur Jeroen Claassen van adviesbureau Markant vier online trainingen beoordeelde. Zijn conclusie was dat geen van die trainingen slecht was. Hij adviseerde ouders toch om ze niet te gebruiken, omdat de vaak dure trainingen overbodig zijn. De leerlingen worden op school immers al voldoende voorbereid op de toets.

Vierdaagse training voor vertrouwenspersonen

Contact- of vertrouwenspersonen zijn het eerste aanspreekpunt bij meldingen en klachten over ongewenste omgangsvormen (seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, racisme, agressie en geweld). Ze spelen ook een belangrijke rol in het voorkomen van klachten.

Preventieve taken uitvoeren en adequaat omgaan met meldingen en opvangen en begeleiden van klagers vergen kennis en vaardigheden. Tijdens de vierdaagse training ‘Een stevige basis’ kunnen contact- en vertrouwenspersonen vaardigheden oefenen aan de hand van praktijksituaties. Daarnaast doen ze kennis op over alle aspecten van het vertrouwenswerk. Na afloop van de training zijn ze in staat zelfstandig preventieve taken uit te voeren en klagers professioneel op te vangen en te begeleiden.

De training is bestemd voor interne en externe vertrouwenspersonen en contactpersonen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Wanneer: 20 en 21 april en 11 en 12 mei 2009
Waar: Woudschoten, Zeist
Prijs: € 1425,- (inclusief overnachtingen, maaltijden en materiaal)
Inschrijving: via www.ppsi.nl of neem contact op met PPSI: 030-2856762, ppsi@ppsi.nl 

Meer  informatie staat in de brochure ‘Een stevige basis’.