LAKS wil af van ‘jongens en meisjes’ – PO/VO

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) adviseert mensen die in het onderwijs werken dat zij hun taalgebruik aanpassen. De klas aanspreken met ‘jongens en meisjes’ bijvoorbeeld kan volgens het LAKS niet meer, omdat leraren daarmee een deel van de...

Intelligente technologie: kansen en risico’s – PO/VO

De inzet van intelligent technologie kan het onderwijs verrijken, maar ook verschralen. Dat meldt de Onderwijsraad op basis van een verkenning die is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van OCW. Voorbeelden van intelligente technologie zijn adaptieve...

Brochure over vrijwillige ouderbijdrage – PO/VO

Het ministerie van OCW heeft een herziene versie gepubliceerd van de brochure over de vrijwillige ouderbijdrage. Ook is extra informatie over de ouderbijdrage online beschikbaar. Sinds 1 augustus 2021 is het wettelijk verboden om leerlingen uit te sluiten van extra...

‘Nog steeds uitsluiting ondanks wet ouderbijdrage’ – PO/VO

De Stichting Leergeld stelt dat er nog steeds scholen zijn die leerlingen uitsluiten van activiteiten als de vrijwillige ouderbijdrage niet is betaald. Hoeveel scholen dat doen, is volgens de stichting echter moeilijk te zeggen. Op 1 augustus 2021 trad de wet over de...