Het ministerie van OCW heeft een herziene versie gepubliceerd van de brochure over de vrijwillige ouderbijdrage. Ook is extra informatie over de ouderbijdrage online beschikbaar.

Sinds 1 augustus 2021 is het wettelijk verboden om leerlingen uit te sluiten van extra activiteiten als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet hebben betaald. Het maakt daarbij niet uit of de ouders de bijdrage niet kunnen of niet willen betalen. De praktijk laat zien dat nog niet alle scholen zich hieraan houden.

De wetswijziging kan betekenen dat extra activiteiten anders moeten worden vormgegeven of niet door kunnen gaan. In de brochure staat dat ouders die de bijdrage niet betalen, de school geen inzicht hoeven te geven in hun financiële situatie.

Het ministerie stelt naast de brochure meer informatie beschikbaar over de vrijwillige ouderbijdrage.

Deel dit bericht: